משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:618.9
Lines:2204
מסכתות:1
פרקים משניות:15
משניות:127
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
7.2  36:עה ו  בבא מציעאגמרא
9.0  45.עו ו  בבא מציעאגמרא
9.2  46:עו ו  בבא מציעאגמרא
12.4  62עז ו  בבא מציעאגמרא
10.2  51.עז ו  בבא מציעאגמרא
5.6  28.עח ו  בבא מציעאגמרא
11.6  58:עח ו  בבא מציעאגמרא
6.2  31:עט ו  בבא מציעאגמרא
8.0  40.עט ו  בבא מציעאגמרא
8.6  43 ו  בבא מציעאגמרא
2.4  12 וFirst 12 lines בבא מציעאגמרא
19.6  98פ וFirst 98 lines בבא מציעא -תוסגמרא
137.4  687   First 687 linesתוסשבתגמרא
25.20.5 84999 א  אבותמשנה
17.10.5 57999 א  ברכותמשנה
1.8  9א ב  ברכותמשנה
2.6  13ב ב  ברכותמשנה
1.2  6ג ב  ברכותמשנה
0.4  2ד ב  ברכותמשנה
12.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
9.90.5 33999 ה  ברכותמשנה
12.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
21.00.5 70999 ח  יומאמשנה
21.60.5 72999 א  סוכהמשנה
23.70.5 79999 ב  סוכהמשנה
16.80.5 56999 א  פסחיםמשנה
152.51.5 305  999  ראש השנהמשנה
14.70.5 49999 ה  תמידמשנה
7.80.5 26999 ו  תמידמשנה
31.22.0 26999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)