משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, ישרא-ל
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:947.7
Lines:771
מסכתות:2
פרקים משניות:9
משניות:100


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.50.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
3.0  12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
42.9# 1.02.2# 78999 א  ביכוריםמשנה
23.4# 1.01.4# 67999 ב  ביכוריםמשנה
11.4# 1.00.6# 76999 ג  ביכוריםמשנה
302.52.02.5220  999  ביכוריםמשנה
1.0  4א ד  ביכורים דמשנה
4.5  18א א  ברכותמשנה
1.8  7ב א  ברכותמשנה
5.5  22א א  מכותמשנה
1.5  6ב א  מכותמשנה
3.3  13ג א  מכותמשנה
2.8  11ד א  מכותמשנה
1.0  4ה א  מכותמשנה
28.21.00.447999 א  מעשר שנימשנה
18.5  74999 ג  מעשר שנימשנה
19.5 1.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
19.6 0.8# 98999 ב  ראש השנהמשנה
6.5 0.4# 65999 ג  ראש השנהמשנה
442.32.02.8305  999  ראש השנהמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)