משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Groner, 'חנני
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:825.1
Lines:768
מסכתות:1
פרקים משניות:11
משניות:87


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
6.00.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
6.00.5 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
6.00.5 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
2.0  6א א  אבותמשנה
1.3  4ב א  אבותמשנה
2.0  6ג א  אבותמשנה
2.0  6ד א  אבותמשנה
2.7  8ה א  אבותמשנה
1.3  4ו א  אבותמשנה
1.0  3ז א  אבותמשנה
2.7  8ח א  אבותמשנה
1.0  3ט א  אבותמשנה
695.01.52.5417  999  ברכותמשנה
27.7  83999 א  הוריותמשנה
28.50.5 57999 ב  הוריותמשנה
7.3  22א א  מכותמשנה
2.0  6ב א  מכותמשנה
4.3  13ג א  מכותמשנה
3.7  11ד א  מכותמשנה
1.3  4ה א  מכותמשנה
3.7  11ו א  מכותמשנה
4.0  12ח א  מכותמשנה
4.3  13ט א  מכותמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
2.0  8    א-הזןברכת המזוןסדור
1.5  6    ב-נודהברכת המזוןסדור
1.3  5    ג-ועל הכלברכת המזוןסדור
2.3  9    ד-רחםברכת המזוןסדור
0.5  2    ה-ובנהברכת המזוןסדורThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)