משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, שמואל
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:680.3
Lines:877
מסכתות:2
פרקים משניות:11
משניות:117


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
0.8  3ז א  אבותמשנה
7.8# 1.00.4# 78999 א  ביכוריםמשנה
6.7# 1.00.4# 67999 ב  ביכוריםמשנה
3.8# 1.00.2# 76999 ג  ביכוריםמשנה
137.51.00.5220  999  ביכוריםמשנה
24.00.5 64999 א  מועד קטןמשנה
10.90.5 29999 ב  מועד קטןמשנה
432.01.51.5432  999  סוכהמשנה
49.01.0 98999 ט  פסחיםמשנה
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)