משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kluwgant, בנימין
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:408.9
Lines:908
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:71


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
60.0  180     999Booklet
41.31.0 62999 מט   ברכת יעקב
68.81.00.486  לב  999האזינו
2.3  7א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.0  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.0  6ג א  אבותמשנה
2.0  6ד א  אבותמשנה
2.7  8ה א  אבותמשנה
1.3  4ו א  אבותמשנה
3.0  9א א  ביכוריםמשנה
2.0  6ב א  ביכוריםמשנה
3.0  9ד א  ביכוריםמשנה
   # 18א א  ברכותמשנה
   # 7ב א  ברכותמשנה
   # 13ג א  ברכותמשנה
   # 57999 א  ברכותמשנה
   # 4ח ב  ברכותמשנה
   # 34999 ג  ברכותמשנה
   # 40999 ד  ברכותמשנה
   # 33999 ה  ברכותמשנה
   # 52999 ו  ברכותמשנה
   # 47999 ז  ברכותמשנה
12.00.50.4# 40999 ח  ברכותמשנה
   # 61999 ט  ברכותמשנה
139.0  417  999  ברכותמשנה
3.3  10א א  סוכהמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
1.3  4ג א  סוכהמשנה
2.3  7ז א  סוכהמשנה
1.3  4ח א  סוכהמשנה
3.0  9ד ג  תעניתמשנה
1.3  4ה ג  תעניתמשנה
5.0  15     פרשת התמידסידור-חומש
36.01.0 27  א  עמוד אתניא
13.3  20  אFirst 20 lines עמוד בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)