משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Pinczower, חיים
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:779.6
Lines:1196
מסכתות:2
פרקים משניות:16
משניות:145


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.10.50.212  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
5.10.50.212  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
4.80.50.112  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
3.00.5 8  לב שישיו) שישי מ-מ"גהאזינו
1.3  5ז א  ביכוריםמשנה
1.3  5ח א  ביכוריםמשנה
1.8  7ו ב  ביכוריםמשנה
0.8  3ז ב  ביכוריםמשנה
1.0  4ח ב  ביכוריםמשנה
1.5  6ט ב  ביכוריםמשנה
1.5  6י ב  ביכוריםמשנה
2.3  9יא ב  ביכוריםמשנה
5.7 0.4# 57999 א  ברכותמשנה
5.3 0.4# 53999 ב  ברכותמשנה
3.4 0.4# 34999 ג  ברכותמשנה
4.0 0.4# 40999 ד  ברכותמשנה
3.3 0.4# 33999 ה  ברכותמשנה
5.2 0.4# 52999 ו  ברכותמשנה
2.4 0.2# 47999 ז  ברכותמשנה
6.1 0.4# 61999 ט  ברכותמשנה
469.11.52.0417  999  ברכותמשנה
1.0  4א ב  מגילהמשנה
1.0  4ב ב  מגילהמשנה
5.5  22א א  מכותמשנה
1.5  6ב א  מכותמשנה
3.3  13ג א  מכותמשנה
2.8  11ד א  מכותמשנה
1.0  4ה א  מכותמשנה
2.8  11ו א  מכותמשנה
4.5  18ז א  מכותמשנה
3.0  12ח א  מכותמשנה
1.8  7א ט  פסחיםמשנה
1.5  6ב ט  פסחיםמשנה
2.0  8ג ט  פסחיםמשנה
1.0  4ד ט  פסחיםמשנה
1.3  5ה ט  פסחיםמשנה
2.0  8ו ט  פסחיםמשנה
1.3  5ז ט  פסחיםמשנה
1.5  6ח ט  פסחיםמשנה
27.60.51.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
22.10.50.4# 98999 ב  ראש השנהמשנה
3.3 0.2# 65999 ג  ראש השנהמשנה
9.60.5 # 77999 ד  ראש השנהמשנה
76.3  305  999  ראש השנהמשנה
16.3  65999 א  שבתמשנה
13.0  52999 ב  שבתמשנה
10.8  43999 ג  שבתמשנה
2.5  10א ד  שבתמשנה
2.5  10ב ד  שבתמשנה
2.8  11א ו  שבתמשנה
20.0  40  אFirst 40 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)