משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, 'שמעי
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:1671.2
Lines:2546
מסכתות:5
פרקים משניות:21
משניות:189
פרקים תניא:11


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
36.0  180     999Booklet
24.81.0 62999 מט   ברכת יעקב
41.31.00.486  לב  999האזינו
11.6  58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
93.51.5 187  999  הוריותמשנה
29.60.50.478999 ה  זבחיםמשנה
85.51.5 171  999  חגיגהמשנה
132.01.5 264  999  מגילהמשנה
   # 5א ג  מעשר שנימשנה
   # 8ב ג  מעשר שנימשנה
   # 6ג ג  מעשר שנימשנה
   # 9ד ג  מעשר שנימשנה
   # 3ה ג  מעשר שנימשנה
14.8  74999 ג  מעשר שנימשנה
216.01.5 432  999  סוכהמשנה
1.4  7א ט  פסחיםמשנה
1.2  6ב ט  פסחיםמשנה
1.6  8ג ט  פסחיםמשנה
0.8  4ד ט  פסחיםמשנה
1.0  5ה ט  פסחיםמשנה
213.51.51.0305  999  ראש השנהמשנה
88.22.00.563999 א  פרק אתניא
72.02.0 60999 ב  פרק בתניא
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
78.42.00.556999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
44.42.0 37999 יא  פרק י"אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)