משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, שניאור זלמן
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:446.9
Lines:970
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:104


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.7  2    מודה01Booklet
1.7  5    אשר יצר02Booklet
3.3  10    שמע03Booklet
6.0  18    והיה04Booklet
4.3  13    ויאמר05Booklet
1.0  3    אל תירא06Booklet
0.3  1    אך צדיקים07Booklet
0.7  2    בורא נפשות08Booklet
3.3  10    על המחיה09Booklet
2.3  7    מודים דרבנן12Booklet
3.7  11    למנצח יענך13Booklet
0.7  2    י"ב חדשים14Booklet
0.7  2    י"ב שבטים15Booklet
0.3  1    ימים טובים16Booklet
3.3  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.3  4    גמטרי-ה18Booklet
0.3  1    ו' תעניות19Booklet
0.7  2    רביים20Booklet
2.0  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.7  2    י דברות22Booklet
0.7  2    ז מצות בני נח23Booklet
0.7  2    ז מצות דרבנן23Booklet
0.3  1    ו סדרי משנה24Booklet
10.0  30    י"ב פסוקים25Booklet
2.0  6    אבות א א26Booklet
20.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
3.0  9א ו  ברכותמשנה
1.3  4ב ו  ברכותמשנה
2.0  6ג ו  ברכותמשנה
1.3  4ד ו  ברכותמשנה
2.3  7ה ו  ברכותמשנה
2.7  8ו ו  ברכותמשנה
1.7  5ז ו  ברכותמשנה
13.3  40999 ח  ברכותמשנה
65.31.00.870999 ח  יומאמשנה
1.7  5ו א  כליםמשנה
1.3  4ז א  כליםמשנה
4.7  14ח א  כליםמשנה
4.3  13ט א  כליםמשנה
1.7  5א ג  מעשר שנימשנה
4.8 0.2# 72999 א  סוכהמשנה
47.41.00.8# 79999 ב  סוכהמשנה
16.80.5 # 101999 ג  סוכהמשנה
   # 79999 ד  סוכהמשנה
   # 101999 ה  סוכהמשנה
144.0  432  999  סוכהמשנה
32.7  98999 ט  פסחיםמשנה
3.3  10א א  ראש השנהמשנה
2.3  7ב א  ראש השנהמשנה
2.7  8ג א  ראש השנהמשנה
3.3  10א ב  שקליםמשנה
12.0  18  אFirst 18 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)