משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Winner, משה
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:607.1
Lines:735
פרקים משניות:2
משניות:28
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
45.0  180     999Booklet
34.11.00.262999 מט   ברכת יעקב
51.61.00.486  לב  999האזינו
   # 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
   # 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
   # 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
   # 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
   # 8  לב שישיו) שישי מ-מ"גהאזינו
31.50.5 84999 א  אבותמשנה
2.3  9א א  ביכוריםמשנה
1.5  6ב א  ביכוריםמשנה
15.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
2.5  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
3.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
126.02.01.063999 א  פרק אתניא
120.02.01.060999 ב  פרק בתניא
61.32.00.535999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)