משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו


Alphabetical Listing
 Adelist, מנחם
 Amzalak, חיים
 Amzalak, שמואל
 Aron, יוסף
 Aron, מנחם
 Ash, יוסף
 Ash, משה
 Benhamou, מענדל
 Blesofsky, מנחם מענדל
 Block, אפרים
 Broh, ברוך
 Cohen, מנחם מענדל
 Cylich, בנימין
 Cylich, מנחם
 Engel, לוי יצחק
 Engel, (מנחם מענדל (מ
 Engel, (מנחם מענדל (ש
 Engel, שלום דובער
 Gopin, יוסף
 Gordon, אברהם משה
 Gordon, יעקב דוד
 Gordon, שמואל
 Groner, דובער
 Groner, מענדל
 Gross, הירש צבי
 Gross, לוי
 Gross, שלמה
 Hammer, אברהם
 Heidingsfeld, זלמן
 Heidingsfeld, שמואל
 Lederberger, Eli
 Lerner, אפרים
 Lewis, לוי
 Lieberov, 'סעדי
 Lipskier, יוסף יצחק
 Morozov, אלחנן
 Nutovics, מענדל
 Paltiel, דובער
 Rapp, זלמן
 Rapp, שמואל
 Rimler, צמח זאב
 Rosenbaum, ישראל
 Rosenbaum, לוי יצחק
 Rosenbaum, מנחם מענדל
 Rosenbaum, משה
 Rosenfeld, אברהם
 Rozenfeld, בועז
 Sabbah, ברוך
 Schachna, איתן
 Schachna, יעקב
 Serebryanski, (זלמן (מ
 Shapiro, מענדל
 Shapiro, ראובן זעליג
 Shusterman, שניאור זלמן
 Suffrin, מנחם
 Szmerling, מנחם מענדל
 Szmerling, שמעון
 Szmerling, שניאור זלמן
 Teleshevsky, לוי
 Tenenbaum, שמואל מענדל
 Wajsbort, אליעזר
 Welis, אברהם
 Wolf, מנחם
 Wolf, מרדכי
 Zirkind, מנחם מענדל
 Zirkind, שמואל יוסף


123456789101112 
 Adelist, לייזער
  Balbin, יוסף
     Bartov, תמיר
         Cyrulnik, שלום דובער
      Fox, מנחם
         Gopin, דוד
       Gopin, איסר אהרן
         Gross, מנחם מענדל
        Gutnick, לוי
  Joseph, זאב
           Kaploon, שלום
  Kluwgant, שמעון
          Krinsky, יוסף
           Lerner, אליהו
    Lipskier, ישראל ארי' לייב
        Moshel, מיכא-ל
      Pacanowski, אהרן
          Roitblat, מיכאל
          Rubin, יונה
   Sabbah, משה
         Sabbah, לוי
         Smart, מירון
  Szental, יעקב
  Szmerling, לוי
         Teleshevsky, זלמן
         Travits, אריאל
          Vayn, אליעזר חיים
    Wein, דוד
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)