משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Block, אפרים
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1330.2
Lines:508
משניות:5
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.0  2    מודה01Booklet
2.5  5    אשר יצר02Booklet
5.0  10    שמע03Booklet
9.0  18    והיה04Booklet
6.5  13    ויאמר05Booklet
1.5  3    אל תירא06Booklet
0.5  1    אך צדיקים07Booklet
6.0  12    שש זכירות11Booklet
5.5  11    למנצח יענך13Booklet
1.0  2    י"ב חדשים14Booklet
1.0  2    י"ב שבטים15Booklet
0.5  1    ימים טובים16Booklet
2.0  4    גמטרי-ה18Booklet
3.0  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.5  1    ו סדרי משנה24Booklet
105.42.00.462999 מט   ברכת יעקב
189.22.01.486  לבבבת אחת 999האזינו
15.0  30     999י"ב פסוקים
3.0  6א א  אבותמשנה
2.0  4ד ח  ברכותמשנה
2.5  5ה ח  ברכותמשנה
3.0  6ו ח  ברכותמשנה
3.0  6א ח  יומאמשנה
2.3  9    מודים דרבנן* שמונה עשרהסדור
1.0  2    בראשית (1נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
1.0  2    שמות (2נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
1.0  2    ויקרא (3נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
425.31.52.063999 אבבת אחת פרק אתניא
315.01.51.060999 ב  פרק בתניא
157.51.50.535999 ג  פרק גתניא
58.5  39  דFirst 39 lines פרק דתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)