משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Dank, 'ישעי
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1432.8
Lines:2067
מסכתות:3
פרקים משניות:18
משניות:255


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.2  13    ויאמר05Booklet
68.81.0 86  לב  999האזינו
1.9# 0.50.4# 12  לבבבת אחתראשוןא) ראשון א-והאזינו
1.0# 0.50.2# 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
1.0# 0.50.2# 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
 # 0.5 # 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
   # 22  לב חמישיה) חמישי כ"ט-ל"טהאזינו
1.6  4  כבכ"ד-כ"המשפטיםשמותחומש
   # 84999 א  אבותמשנה
   # 139999 ב  אבותמשנה
   # 10א ג  אבותמשנה
   # 3ד ג  אבותמשנה
   # 5ה ג  אבותמשנה
   # 14ו ג  אבותמשנה
   # 9ז ג  אבותמשנה
   # 11ח ג  אבותמשנה
   # 2טו ג  אבותמשנה
   # 136999 ד  אבותמשנה
   # 186999 ה  אבותמשנה
284.0  710  999  אבותמשנה
37.4# 0.51.2# 78999 אבבת אחת ביכוריםמשנה
21.4# 0.50.8# 67999 בבבת אחת ביכוריםמשנה
24.3# 0.50.8# 76999 גבבת אחת ביכוריםמשנה
528.01.53.5220  999בבת אחת ביכוריםמשנה
22.8  57999 א  ברכותמשנה
3.6  9א ב  ברכותמשנה
0.8  2ד ב  ברכותמשנה
2.0  5ד ג  ברכותמשנה
3.6  9ה ג  ברכותמשנה
1.2  3ו ג  ברכותמשנה
   # 7א ד  ברכותמשנה
16.0  40999 ד  ברכותמשנה
2.8  7א ה  ברכותמשנה
2.0  5ב ה  ברכותמשנה
2.0  5ד ה  ברכותמשנה
1.6  4ב ו  ברכותמשנה
1.2  3ב ז  ברכותמשנה
30.40.50.440999 ח  ברכותמשנה
4.4  11א א  חגיגהמשנה
1.2  3ב א  חגיגהמשנה
1.6  4ג א  חגיגהמשנה
1.6  4ד א  חגיגהמשנה
3.6  9א א  יומאמשנה
2.4  6ב א  יומאמשנה
2.8  7ג א  יומאמשנה
1.6  4ד א  יומאמשנה
3.6  9א ד  מגילהמשנה
4.0  10א א  מדותמשנה
4.4  11ב א  מדותמשנה
3.6  9ג א  מדותמשנה
3.2  8ד א  מדותמשנה
2.0  5ד ב  מדותמשנה
1.6  4א ז  סוטהמשנה
2.4  6ב ז  סוטהמשנה
   # 10א א  סוכהמשנה
   # 5ב א  סוכהמשנה
   # 4ג א  סוכהמשנה
   # 8ד א  סוכהמשנה
   # 3ה א  סוכהמשנה
   # 4ו א  סוכהמשנה
34.6 0.272999 א  סוכהמשנה
31.6  79999 ב  סוכהמשנה
2.8  7א ג  סוכהמשנה
2.0  5ב ג  סוכהמשנה
2.0  5ג ג  סוכהמשנה
3.2  8ד ג  סוכהמשנה
3.2  8ה ג  סוכהמשנה
2.0  5ז ג  סוכהמשנה
2.8  7ח ג  סוכהמשנה
1.2  3ב ב  פסחיםמשנה
1.6  4ח י  פסחיםמשנה
5.2 0.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
   # 98999 ב  ראש השנהמשנה
   # 65999 ג  ראש השנהמשנה
122.0  305  999  ראש השנהמשנה
3.6  9א ב  תמידמשנה
2.4  6ב ב  תמידמשנה
2.4  6ג ב  תמידמשנה
2.0  5ד ב  תמידמשנה
24.0  60999 א  תעניתמשנה
4.8  12א ב  תעניתמשנה
2.4  6ב ב  תעניתמשנה
4.0  10ג ב  תעניתמשנה
11.2  28ד ב  תעניתמשנה
1.2  3    א איש יהודיאסתרנ"ך
0.4  1    ג ליהודיםאסתרנ"ך
0.8  2     ושחט אותוסידור-חומש
4.0  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
6.0  15     פרשת התמידסידור-חומש
4.8  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
7.2  18  999   שש זכירות
15.6  13  אFirst 13 lines פרק אתניא
13.2  11  אFirst 11 lines שער היחודתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)