משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:3149.5
Lines:14617
פרקים משניות:9
משניות:70
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
3.8  19 אLast 19 lines בבא מציעאגמרא
10.4  52 א  בבא מציעאגמרא
9.0  45 א  בבא מציעאגמרא
9.0  45.יא א  בבא מציעאגמרא
3.2  16:יא אFirst 16 lines בבא מציעאגמרא
180.0  900999 ג  בבא מציעאגמרא
8.6  43 ו  בבא מציעאגמרא
8.6  43 ו  בבא מציעאגמרא
10.0  50.פא ו  בבא מציעאגמרא
10.4  52:פא ו  בבא מציעאגמרא
6.0  30:פב ו  בבא מציעאגמרא
6.8  34.פב ו  בבא מציעאגמרא
8.6  43.פג ו  בבא מציעאגמרא
3.6  18.פג ז  בבא מציעאגמרא
11.2  56:פג ז  בבא מציעאגמרא
12.8  64:פד ז  בבא מציעאגמרא
12.8  64.פד ז  בבא מציעאגמרא
16.6  83.פה ז  בבא מציעאגמרא
12.8  64:פה ז  בבא מציעאגמרא
10.8  54.פו ז  בבא מציעאגמרא
15.6  78:פו ז  בבא מציעאגמרא
16.4  82.פז ז  בבא מציעאגמרא
11.0  55:פז ז  בבא מציעאגמרא
9.6  48:פח ז  בבא מציעאגמרא
3.8  19.פח ז  בבא מציעאגמרא
7.8  39:פט ז  בבא מציעאגמרא
9.6  48.פט ז  בבא מציעאגמרא
10.4  52 ז  בבא מציעאגמרא
7.8  39 ז  בבא מציעאגמרא
12.0  60:צא ז  בבא מציעאגמרא
7.4  37.צא ז  בבא מציעאגמרא
12.2  61.צב ז  בבא מציעאגמרא
10.2  51:צב ז  בבא מציעאגמרא
14.2  71.צג ז  בבא מציעאגמרא
13.0  65:צג ז  בבא מציעאגמרא
10.0  50.צד ז  בבא מציעאגמרא
24.4  122999 ג סוףבבא מציעאגמרא
7.0  35פ וLast 35 lines בבא מציעא-תוסגמרא
17.8  89:פא ו  בבא מציעא-תוסגמרא
6.6  33.פא ו  בבא מציעא-תוסגמרא
32.8  164.פב ו  בבא מציעא-תוסגמרא
15.2  76:פג ז  בבא מציעא-תוסגמרא
1.0  5.פג ז  בבא מציעא-תוסגמרא
12.6  63.פד ז  בבא מציעא-תוסגמרא
0.6  3:פד ז  בבא מציעא-תוסגמרא
1.0  5.פה ז  בבא מציעא-תוסגמרא
2.8  14:פה ז  בבא מציעא-תוסגמרא
8.4  42:פו ז  בבא מציעא-תוסגמרא
7.6  38.פו ז  בבא מציעא-תוסגמרא
8.4  42.פז ז  בבא מציעא-תוסגמרא
14.4  72:פז ז  בבא מציעא-תוסגמרא
19.6  98:פח ז  בבא מציעא-תוסגמרא
41.6  208.פח ז  בבא מציעא-תוסגמרא
17.0  85.פט ז  בבא מציעא-תוסגמרא
18.8  94:פט ז  בבא מציעא-תוסגמרא
24.6  123 ז  בבא מציעא-תוסגמרא
16.4  82 ז  בבא מציעא-תוסגמרא
10.2  51:צא ז  בבא מציעא-תוסגמרא
25.8  129.צא ז  בבא מציעא-תוסגמרא
17.8  89.צב ז  בבא מציעא-תוסגמרא
11.0  55:צב ז  בבא מציעא-תוסגמרא
3.8  19.צג ז  בבא מציעא-תוסגמרא
11.8  59:צג ז  בבא מציעא-תוסגמרא
8.4  42.צד ז  בבא מציעא-תוסגמרא
2.6  13 א  שבתגמרא
5.0  25 א  שבתגמרא
7.2  36 א  שבתגמרא
4.2  21 א  שבתגמרא
6.2  31 א  שבתגמרא
4.6  23 א  שבתגמרא
10.0  50 א  שבתגמרא
7.0  35 א  שבתגמרא
10.0  50 א  שבתגמרא
6.6  33 א  שבתגמרא
8.8  44 א  שבתגמרא
8.6  43 א  שבתגמרא
4.8  24 א  שבתגמרא
9.2  46 א  שבתגמרא
4.4  22 א  שבתגמרא
7.2  36 א  שבתגמרא
10.4  52 א  שבתגמרא
12.6  63 א  שבתגמרא
11.2  56.יא א  שבתגמרא
8.0  40:יא א  שבתגמרא
9.8  49.יב א  שבתגמרא
11.0  55:יב א  שבתגמרא
10.4  52.יג א  שבתגמרא
8.8  44:יג א  שבתגמרא
6.6  33:יד א  שבתגמרא
7.4  37.יד א  שבתגמרא
9.0  45.טו א  שבתגמרא
6.2  31:טו א  שבתגמרא
4.2  21.טז א  שבתגמרא
7.4  37:יז א  שבתגמרא
7.2  36.יז א  שבתגמרא
9.6  48:יח א  שבתגמרא
8.2  41.יח א  שבתגמרא
8.2  41.יט א  שבתגמרא
7.2  36:יט א  שבתגמרא
8.8  44 א  שבתגמרא
8.8  44 א  שבתגמרא
183.6  918999 ג  שבתגמרא
66.6  333999 ד  שבתגמרא
27.2  136  זFirst 136 lines שבתגמרא
98.6  493999 י  שבתגמרא
116.8  584999 יא  שבתגמרא
8.8  44:קב יב  שבתגמרא
11.8  59:קג יב  שבתגמרא
11.0  55.קג יב  שבתגמרא
11.8  59:קג יב  שבתגמרא
10.2  51:קד יב  שבתגמרא
11.6  58.קד יב  שבתגמרא
10.2  51:קד יב  שבתגמרא
5.2  26.קה יב  שבתגמרא
6.2  31.קה יג  שבתגמרא
12.4  62:קה יג  שבתגמרא
6.2  31.קה יג  שבתגמרא
4.0  20.קו יג  שבתגמרא
11.4  57:קו יג  שבתגמרא
5.8  29.קז יג  שבתגמרא
98.0  490999 יד  שבתגמרא
5.6  28:קיא טו  שבתגמרא
11.4  57.קיב טו  שבתגמרא
8.6  43:קיב טו  שבתגמרא
11.4  57.קיב טו  שבתגמרא
14.4  72:קיג טו  שבתגמרא
12.8  64.קיג טו  שבתגמרא
14.4  72:קיג טו  שבתגמרא
7.6  38:קיד טו  שבתגמרא
11.6  58.קיד טו  שבתגמרא
7.6  38:קיד טו  שבתגמרא
1.4  7.קטו טו  שבתגמרא
176.6  883999 טז  שבתגמרא
78.4  392999 יז  שבתגמרא
83.2  416999 יח  שבתגמרא
162.8  814999 יט  שבתגמרא
56.41.0 141999 כא  שבתגמרא
98.2  491999 כב  שבתגמרא
92.4  462999 כד  שבתגמרא
52.4  262     באתי לגני תשי"אמאמר
25.20.5 84999 א  אבותמשנה
17.10.5 57999 א  ברכותמשנה
12.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
9.90.5 33999 ה  ברכותמשנה
12.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
24.70.50.465999 אבבת אחת ראש השנהמשנה
29.40.5 98999 בבבת אחת ראש השנהמשנה
14.70.5 49999 ה  תמידמשנה
7.80.5 26999 ו  תמידמשנה
94.51.5 63999 א  פרק אתניא
10.8  18  בFirst 18 lines פרק בתניא
19.2  32999 לFirst 32 lines פרק לתניא
46.81.50.526999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)