משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, ישרא-ל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:817.3
Lines:1057
מסכתות:2
פרקים משניות:14
משניות:122


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
49.62.00.262999 מט   ברכת יעקב
73.12.00.486  לב  999האזינו
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
1.5  6ד א  אבותמשנה
2.0  8ה א  אבותמשנה
1.0  4ו א  אבותמשנה
0.8  3ז א  אבותמשנה
7.8 0.4# 78999 א  ביכוריםמשנה
209.01.51.3220  999בבת אחת ביכוריםמשנה
29.90.50.657999 א  ברכותמשנה
19.90.5 53999 בבבת אחת ברכותמשנה
14.40.50.234999 גבבת אחת ברכותמשנה
10.0  40999 ד  ברכותמשנה
8.3  33999 ה  ברכותמשנה
12.0 0.240999 ח  ברכותמשנה
17.60.5 47999 אבבת אחת מעשר שנימשנה
6.5# 0.50.4# 65999 אבבת אחת ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 98999 בבבת אחת ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 65999 גבבת אחת ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 77999 דבבת אחת ראש השנהמשנה
297.41.51.4305  999  ראש השנהמשנה
40.51.0 27  א  עמוד אתניא
12.0  16  אFirst 16 lines עמוד בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)