משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, שמואל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1892.2
Lines:1803
מסכתות:5
פרקים משניות:21
משניות:199
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
3.3  13    ויאמר05Booklet
55.91.00.686  לב  999האזינו
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
0.8  3ז א  אבותמשנה
1.0  4י א  אבותמשנה
0.8  3יג א  אבותמשנה
0.8  3יד א  אבותמשנה
0.8  3טו א  אבותמשנה
0.8  3טז א  אבותמשנה
269.51.52.4220  999  ביכוריםמשנה
19.5  78999 ה  זבחיםמשנה
0.8  3ב א  חגיגהמשנה
 # 0.5 # 37999 ד  מגילהמשנה
257.41.51.4264  999  מגילהמשנה
235.52.03.0157  999טשפ םע ,בבת אחת מועד קטןמשנה
626.42.02.8432  999עם פשט ,בבת אחת סוכהמשנה
19.5# 1.01.2# 65999 אעם פשט ,בבת אחת ראש השנהמשנה
 # 1.0 # 98999 בעם פשט ,בבת אחת ראש השנהמשנה
228.81.50.5305  999  ראש השנהמשנה
14.5  58999 ה  שקליםמשנה
0.8  3    א איש יהודיאסתרנ"ך
0.8  3    ב ומרדכי יצאאסתרנ"ך
0.3  1    ג ליהודיםאסתרנ"ך
0.8  3    ד כי מרדכי היהודיאסתרנ"ך
0.5  2     ושחט אותוסידור-חומש
2.5  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
3.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
4.5  18  999   שש זכירות
118.11.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
6.0  8  בFirst 8 lines פרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)