משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kluwgant, איסר
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:585.1
Lines:1151
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
72.0  216   108 היום יוםmisc
12.3  37  זFirst 37 lines שבתגמרא
128.50.5 257     אני לדודי תשי"במאמר
73.3  220   First 220 lines באתי לגני תשי"אמאמר
52.01.0 78    כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
48.0  144    999שלח לך -תשמ"ומאמר
63.0  63999 א  פרק אתניא
27.0  27  בFirst 27 lines פרק בתניא
10.0  10  גFirst 10 lines פרק גתניא
72.0  72999 כ  פרק כתניא
27.0  27999 כאFirst 27 lines פרק כ"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)