משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, שמואל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:942.8
Lines:1300
פרקים משניות:6
משניות:74
פרקים תניא:6


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
27.5  110   55 היום יוםmisc
65.5  262     באתי לגני תשי"אמאמר
31.50.5 84999 אבבת אחת אבותמשנה
24.40.5 65999 אבבת אחת בבא מציעאמשנה
64.51.0 129999 בעם פשט ,בבת אחת בבא מציעאמשנה
37.50.5 100999 גבבת אחת בבא מציעאמשנה
41.30.5 110999 דבבת אחת בבא מציעאמשנה
2.8  11א א  בבא קמאמשנה
31.10.5 83999 אבבת אחת מגילהמשנה
2.0  8א א  סנהדריןמשנה
112.51.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
65.61.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
136.91.5 73999 דבבת אחת פרק דתניא
99.41.5 53999 הבבת אחת פרק התניא
105.01.5 56999 ובבת אחת פרק ותניא
82.51.5 44999 כאבבת אחת פרק כ"אתניא
12.8  17  מאFirst 17 lines פרק מ"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)