משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Liberow, לוי יצחק
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:410.9
Lines:737
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
56.0  168   םוי םויה 84 היום יוםmisc
14.7  44:קב יב  שבתגמרא
19.7  59:קג יב  שבתגמרא
120.0  360    כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
157.51.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
10.0  10  בFirst 10 lines פרק בתניא
15.0  15999 כוFirst 15 lines פרק כ"ותניא
18.0  18  מאFirst 18 lines פרק מ"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)