משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lipskier, יוסף יצחק
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:987.1
Lines:484
פרקים משניות:1
משניות:27
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
3.3  10    נ"ד פרשיות17Booklet
2.0  6    ספרי תנ"ך21Booklet
7.7  23:צט י999 פסחיםגמרא
68.81.00.486  לב  999האזינו
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
33.6 0.284999 א  אבותמשנה
1.0  3ו ב  אבותמשנה
1.0  3ב א  חגיגהמשנה
1.3  4ד א  חגיגהמשנה
3.3  10א א  מדותמשנה
3.7  11ב א  מדותמשנה
3.0  9ג א  מדותמשנה
2.7  8ד א  מדותמשנה
1.7  5ה א  מדותמשנה
3.0  9א ב  תמידמשנה
346.51.53.063999 אבבת אחת פרק אתניא
300.01.52.560999 בבבת אחת פרק בתניא
157.51.52.035999 גבבת אחת פרק גתניא
25.0  25  דFirst 25 lines פרק דתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)