משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Loebenstein, לוי
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:385.6
Lines:1378
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
65.0  260   130 היום יוםmisc
153.0  612   תוס שבתגמרא
78.0  312  זFirst 312 lines שבתגמרא
28.0  112   First 112 lines באתי לגני תשי"אמאמר
20.3  27  א  עמוד אתניא
10.5  14  אFirst 14 lines עמוד בתניא
10.5  14999 כאFirst 14 lines פרק כ"אתניא
7.5  10999 כוFirst 10 lines פרק כ"ותניא
12.8  17  מאFirst 17 lines פרק מ"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)