משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Morozov, מרדכי
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:768.4
Lines:569
משניות:10
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
68.7  206  999 אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
6.0  18א א  ברכותמשנה
2.3  7ב א  ברכותמשנה
4.3  13ג א  ברכותמשנה
3.3  10א א  סוכהמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
1.3  4ג א  סוכהמשנה
2.7  8ד א  סוכהמשנה
1.0  3ה א  סוכהמשנה
1.3  4ו א  סוכהמשנה
2.3  7ז א  סוכהמשנה
157.51.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
150.01.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
87.51.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
146.01.0 73999 דבבת אחת פרק דתניא
132.51.5 53999 הבבת אחת פרק התניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)