משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Pinczower, חיים
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1073.7
Lines:1794
מסכתות:2
פרקים משניות:30
משניות:197
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
49.62.00.262999 מט   ברכת יעקב
81.72.00.886  לב  999האזינו
1.0  4ח ב  אבותמשנה
5.0  20ט ב  אבותמשנה
364.91.51.0417  999בבת אחת ברכותמשנה
2.8  11א א  חגיגהמשנה
0.8  3ב א  חגיגהמשנה
1.0  4ג א  חגיגהמשנה
152.50.50.5305  999  ראש השנהמשנה
5.3  21999 ד  שבתמשנה
9.3  37999 ה  שבתמשנה
17.0  68999 ו  שבתמשנה
2.8  11א ז  שבתמשנה
4.8  19ב ז  שבתמשנה
1.0  4ג ז  שבתמשנה
16.0  64999 ח  שבתמשנה
23.60.5 63999 ט  שבתמשנה
16.90.5 45999 י  שבתמשנה
18.80.5 50999 יא  שבתמשנה
11.8  47999 יב  שבתמשנה
12.40.5 33999 יג  שבתמשנה
10.90.5 29999 יד  שבתמשנה
10.90.5 29999 טו  שבתמשנה
15.0  60999 טז  שבתמשנה
1.0  4א יז  שבתמשנה
1.8  7ב יז  שבתמשנה
1.8  7ג יז  שבתמשנה
1.0  4ד יז  שבתמשנה
12.00.5 32999 יח  שבתמשנה
12.40.5 33999 כ  שבתמשנה
8.30.5 22999 כא  שבתמשנה
11.5  46999 כב  שבתמשנה
33.51.0 67999 ו  שקליםמשנה
141.81.50.563999 אבבת אחת פרק אתניא
5.3  7  דFirst 7 lines פרק דתניא
7.5  10  זFirst 10 lines פרק זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)