משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, 'שמעי
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:3268.3
Lines:1580
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:96
פרקים תניא:15


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
25.20.5 84999 א  אבותמשנה
23.40.5 78999 ה  זבחיםמשנה
21.60.5 72999 א  סוכהמשנה
23.70.5 79999 ב  סוכהמשנה
30.30.5 101999 ג  סוכהמשנה
244.01.51.5305  999בבת אחת ראש השנהמשנה
245.73.02.563999 א  פרק אתניא
234.03.02.560999 ב  פרק בתניא
136.53.02.535999 ג  פרק גתניא
284.73.02.573999 ד  פרק דתניא
206.73.02.553999 ה  פרק התניא
218.43.02.556999 ו  פרק ותניא
288.03.02.080999 ז  פרק זתניא
165.63.02.046999 ח  פרק חתניא
212.43.02.059999 ט  פרק טתניא
205.23.02.057999 יבבת אחת פרק יתניא
133.23.02.037999 יאבבת אחת פרק י"אתניא
288.03.02.080999 יב  פרק י"בתניא
174.31.51.083999 יגבבת אחת פרק י"גתניא
13.2  22999 ידFirst 22 lines פרק י"דתניא
84.01.51.040999 לבבבת אחת פרק ל"בתניא
10.2  17  מאFirst 17 lines פרק מ"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)