משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, שניאור זלמן
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1071.8
Lines:1663
מסכתות:1
פרקים משניות:17
משניות:139
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.5  2    מודה01Booklet
1.3  5    אשר יצר02Booklet
2.5  10    שמע03Booklet
4.5  18    והיה04Booklet
3.3  13    ויאמר05Booklet
0.8  3    אל תירא06Booklet
0.3  1    אך צדיקים07Booklet
0.5  2    בורא נפשות08Booklet
2.5  10    על המחיה09Booklet
2.5  10    המפיל10Booklet
3.0  12    שש זכירות11Booklet
1.8  7    מודים דרבנן12Booklet
2.8  11    למנצח יענך13Booklet
0.5  2    י"ב חדשים14Booklet
0.5  2    י"ב שבטים15Booklet
1.5  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.5  2    ז מצות דרבנן23Booklet
0.3  1    ו סדרי משנה24Booklet
1.5  6    אבות א א26Booklet
2.3  9:צט יFirst 9 lines פסחיםגמרא
51.61.00.486  לב  999האזינו
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
1.5  6ד א  אבותמשנה
2.0  8ה א  אבותמשנה
1.0  4ו א  אבותמשנה
0.8  3ז א  אבותמשנה
2.0  8ח א  אבותמשנה
0.8  3ט א  אבותמשנה
1.0  4י א  אבותמשנה
1.3  5יא א  אבותמשנה
1.3  5יב א  אבותמשנה
0.8  3יג א  אבותמשנה
0.8  3טו א  אבותמשנה
0.8  3טז א  אבותמשנה
1.3  5יח א  אבותמשנה
3.0  12א ב  אבותמשנה
2.5  10ב ב  אבותמשנה
1.0  4ג ב  אבותמשנה
11.4# 0.50.8# 57999 א  ברכותמשנה
10.6# 0.50.8# 53999 ב  ברכותמשנה
3.4 0.4# 34999 ג  ברכותמשנה
36.0# 1.03.6# 40999 דטשפ םע ,בבת אחת ברכותמשנה
18.2# 1.02.2# 33999 הטשפ םע ,בבת אחת ברכותמשנה
5.2# 0.50.4# 52999 ו  ברכותמשנה
4.7 0.4# 47999 ז  ברכותמשנה
16.0# 0.51.6# 40999 ח  ברכותמשנה
156.40.5 417  999  ברכותמשנה
29.30.5 78999 הבבת אחת זבחיםמשנה
0.8  3ב א  חגיגהמשנה
1.0  4ג א  חגיגהמשנה
1.5  6ו א  חגיגהמשנה
2.3  9א א  יומאמשנה
1.5  6ב א  יומאמשנה
1.8  7ג א  יומאמשנה
1.0  4ד א  יומאמשנה
   # 6א ח  יומאמשנה
   # 5ב ח  יומאמשנה
   # 7ג ח  יומאמשנה
   # 3ד ח  יומאמשנה
   # 4ה ח  יומאמשנה
   # 9ו ח  יומאמשנה
   # 5ז ח  יומאמשנה
   # 6ח ח  יומאמשנה
17.5  70999 ח  יומאמשנה
9.3  37999 ד  מגילהמשנה
   # 10א א  מדותמשנה
   # 11ב א  מדותמשנה
19.8  79999 א  מדותמשנה
28.0  112999 ב  מדותמשנה
12.5  50999 ה  מדותמשנה
1.3  5א י  פסחיםמשנה
14.5  58999 ה  שקליםמשנה
55.21.01.269999 א  תמידמשנה
0.8  3    א איש יהודיאסתרנ"ך
0.8  3    ב ומרדכי יצאאסתרנ"ך
0.3  1    ג ליהודיםאסתרנ"ך
0.8  3    ד כי מרדכי היהודיאסתרנ"ך
4.5  18     רבי ישמעאלסדור-משנה-גמרא
0.5  2     ושחט אותוסידור-חומש
2.5  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
3.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
4.5  18  999   שש זכירות
9.0  36  קד  ק"דתהילים
302.41.53.963999 אבבת אחת פרק אתניא
112.51.5 60999 ב  פרק בתניא
11.3  15  גFirst 15 lines פרק גתניא
30.0  40999 לב  פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)