משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Teitelbaum, מנחם מענדל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:178.0
Lines:356
פרקים משניות:8
משניות:52


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
28.50.5 57999 א  ברכותמשנה
26.50.5 53999 ב  ברכותמשנה
17.00.5 34999 ג  ברכותמשנה
20.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
16.50.5 33999 ה  ברכותמשנה
26.00.5 52999 ו  ברכותמשנה
23.50.5 47999 ז  ברכותמשנה
20.00.5 40999 ח  ברכותמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)