משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Winner, משה
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:547.9
Lines:267
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
165.41.51.063999 אבבת אחת פרק אתניא
112.51.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
65.61.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
99.41.5 53999 הבבת אחת פרק התניא
105.01.5 56999 ובבת אחת פרק ותניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)