משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Yehoshua, אורן
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:627.7
Lines:1003
פרקים משניות:17
משניות:116


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
17.3  52:כג ב  בבא מציעאגמרא
4.7  14א ב  בבא מציעאמשנה
2.7  8ב ב  בבא מציעאמשנה
3.3  10ג ב  בבא מציעאמשנה
2.3  7ד ב  בבא מציעאמשנה
2.0  6ה ב  בבא מציעאמשנה
2.0  6ו ב  בבא מציעאמשנה
4.3  13ז ב  בבא מציעאמשנה
3.0  9ח ב  בבא מציעאמשנה
4.0  12ט ב  בבא מציעאמשנה
5.3  16י ב  בבא מציעאמשנה
34.01.0 51999 העם פשט ,בבת אחת ביצהמשנה
34.71.0 52999 א  יומאמשנה
34.71.0 52999 בעם פשט ,בבת אחת יומאמשנה
27.31.0 41999 בעם פשט ,בבת אחת מגילהמשנה
40.01.0 60999 געם פשט ,בבת אחת מגילהמשנה
33.31.0 50999 הטשפ םע ,בבת אחת מדותמשנה
14.50.5 29999 ב  מועד קטןמשנה
1.3  4א ז  סוטהמשנה
2.0  6ב ז  סוטהמשנה
1.7  5ג ז  סוטהמשנה
2.0  6ד ז  סוטהמשנה
18.00.5 36999 א  פאהמשנה
43.31.0 65999 אעם פשט ,בבת אחת ראש השנהמשנה
39.90.50.852999 בבבת אחת שבתמשנה
16.10.50.821999 דבבת אחת שבתמשנה
22.01.0 33999 יגעם פשט ,בבת אחת שבתמשנה
22.20.50.829999 יד  שבתמשנה
22.20.50.829999 טובבת אחת שבתמשנה
31.21.00.439999 בעם פשט ,בבת אחת תמידמשנה
70.41.00.488999 געם פשט ,בבת אחת תמידמשנה
30.00.5 60999 א  תעניתמשנה
3.0  9     פטום הקטרתסדור-משנה-גמרא
27.0  27  א  עמוד אתניא
6.0  6  אFirst 6 lines עמוד בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)