משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Zirkind, שמואל יוסף
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:4042.9
Lines:1484
מסכתות:2
פרקים משניות:15
משניות:154


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.0  2    מודה01Booklet
2.5  5    אשר יצר02Booklet
5.0  10    שמע03Booklet
9.0  18    והיה04Booklet
6.5  13    ויאמר05Booklet
1.5  3    אל תירא06Booklet
0.5  1    אך צדיקים07Booklet
1.0  2    בורא נפשות08Booklet
5.5  11    למנצח יענך13Booklet
1.0  2    י"ב חדשים14Booklet
1.0  2    י"ב שבטים15Booklet
5.0  10    נ"ד פרשיות17Booklet
2.0  4    גמטרי-ה18Booklet
0.5  1    ו סדרי משנה24Booklet
42.01.00.830     999י"ב פסוקים
142.8# 0.53.4# 84999 א  אבותמשנה
222.4# 0.53.2# 139999 ב  אבותמשנה
231.0# 0.52.8# 165999 ג  אבותמשנה
163.2# 0.52.4# 136999 ד  אבותמשנה
167.4 1.8# 186999 ה  אבותמשנה
1562.01.51.9710  999  אבותמשנה
2.5  5    רבי חנניהאבותמשנה
108.3# 1.03.8# 57999 אעם פשט ,בבת אחת ברכותמשנה
79.5# 0.53.0# 53999 ב  ברכותמשנה
34.0# 0.52.0# 34999 ג  ברכותמשנה
40.0# 0.52.0# 40999 ד  ברכותמשנה
36.3# 0.52.2# 33999 ה  ברכותמשנה
31.2# 0.51.2# 52999 ובבת אחת ברכותמשנה
9.4# 0.50.4# 47999 ז  ברכותמשנה
8.0# 0.50.4# 40999 ח  ברכותמשנה
30.5# 0.51.0# 61999 ט  ברכותמשנה
813.11.51.4417  999  ברכותמשנה
217.30.50.8189999 ו  אבותמשנה-ברייתא
1.5  6    נקדישךקדושהסדור
1.0  2    בראשית (1נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
1.0  2    שמות (2נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
1.0  2    ויקרא (3נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
40.5  27  א  עמוד אתניא
15.0  10  אFirst 10 lines עמוד בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)