משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו


Alphabetical Listing
2Aron, יוסף
אבות א  
ברכות ח  
1Aron, מנחם
סוכה א  
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א  
8Broh, ברוך
ביכורים ג  
ברכות א-ה  
ברכות ח 0.5
ראש השנה א  
4Cylich, מנחם
אבות ד  
ברכות ח 1.0
מגילה ג 0.5
מדות ה  
18Dank, 'ישעי
אבות א-ב  
אבות ד-ה  
ביכורים א-ג  
ברכות א  
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
סוכה א-ב  
ראש השנה א-ג  
תענית א  
1Gopin, יוסף
מגילה א  
14Gordon, ישרא-ל
ביכורים א  
ברכות א-ג 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח  
מעשר שני א 0.5
ראש השנה א-ד  
9Gordon, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות א 0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה א-ב 0.5
תמיד ה-ו 0.5
4Groner, חיים
ברכות ח 0.5
חגיגה א 0.5
חגיגה ב  
שבת יא 0.5
1Groner, חנני-ה
ברכות א 0.5
3Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
ברכות ד  
ברכות ח 1.0
4Gross, לוי
אבות א  
ברכות ח 0.5
יומא ח 0.5
סוכה א 1.0
1Gross, שלמה
ברכות ח 1.0
6Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ג 0.5
ראש השנה א-ג 0.5
21Heidingsfeld, שמואל
זבחים ה  
מגילה ד  
ראש השנה א-ב  
שקלים ה  
2Landau, יוסף חיים
חגיגה א-ב 0.5
6Levin, שמואל
אבות א 0.5
בבא מציעא א 0.5
בבא מציעא ב 1.0
בבא מציעא ג-ד 0.5
מגילה א 0.5
3Lewis, לוי
אבות א  
ברכות ח 0.5
ראש השנה א  
1Lipskier, יוסף יצחק
אבות א  
4Pacanowski, אהרן
אבות א  
ברכות ח 1.0
סוכה א  
סוכה ב 1.0
1Paltiel, דובער
סוכה א 1.0
30Pinczower, חיים
שבת ד-ו  
שבת ח  
שבת ט-יא 0.5
שבת יב  
שבת יג-טו 0.5
שבת טז  
שבת יח 0.5
שבת כ-כא 0.5
שבת כב  
שקלים ו 1.0
1Roitblat, מיכאל
ברכות ח 0.5
6Rosenbaum, לוי יצחק
ביכורים א-ב  
ברכות ד  
ברכות ח  
יומא ח  
1Rosenbaum, מנחם מענדל
ברכות ח 0.5
3Rosenfeld, אברהם
אבות א  
ברכות ד  
ברכות ח  
1Rozenfeld, נתן
ברכות ח 0.5
2Sabbah, ברוך
ברכות ד  
ברכות ה 0.5
5Schachna, יעקב
ברכות ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
סוכה א-ב 0.5
9Shusterman, 'שמעי
אבות א 0.5
זבחים ה 0.5
סוכה א-ג 0.5
17Shusterman, שניאור זלמן
ברכות א-ב  
ברכות ג  
ברכות ד-ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
זבחים ה 0.5
יומא ח  
מגילה ד  
מדות א-ב  
מדות ה  
שקלים ה  
תמיד א 1.0
19Szmerling, מנחם מענדל
אבות א-ד  
אבות ה 0.5
ברכות ד 1.0
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
מדות א  
מדות ב-ד  
סוטה ז  
סוכה א-ב 1.0
סוכה ג 0.5
שקלים ה-ו 1.0
7Szmerling, שמעון
אבות א 0.5
ברכות ד 1.0
ברכות ה 0.5
ברכות ו 1.0
ברכות ז 0.5
ברכות ח 1.0
ברכות ט 0.5
1Szmerling, שניאור זלמן
ברכות ח 0.5
8Teitelbaum, מנחם מענדל
ברכות א-ח 0.5
5Telsner, שרגא
ברכות א-ג 0.5
ברכות ד  
ברכות ה 0.5
1Wajsbort, אליעזר
ברכות ח  
1Waks, לוי
ברכות ח  
1Winner, מענדל
אבות א  
1Wolf, יוסף
ברכות ח 0.5
2Wolf, מרדכי
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
2Yaakobov, ישרא-ל
מגילה א 0.5
מגילה ב  
17Yehoshua, אורן
ביצה ה 1.0
יומא א-ב 1.0
מגילה ב-ג 1.0
מדות ה 1.0
מועד קטן ב 0.5
פאה א 0.5
ראש השנה א 1.0
שבת ב 0.5
שבת ד 0.5
שבת יג 1.0
שבת יד-טו 0.5
תמיד ב-ג 1.0
תענית א 0.5
15Zirkind, שמואל יוסף
אבות א-ד  
אבות ה  
ברכות א  
ברכות ב-ט  
אבות ו 0.5
Numerical Order
30Pinczower, חיים
שבת ד-ו  
שבת ח  
שבת ט-יא 0.5
שבת יב  
שבת יג-טו 0.5
שבת טז  
שבת יח 0.5
שבת כ-כא 0.5
שבת כב  
שקלים ו 1.0
21Heidingsfeld, שמואל
זבחים ה  
מגילה ד  
ראש השנה א-ב  
שקלים ה  
19Szmerling, מנחם מענדל
אבות א-ד  
אבות ה 0.5
ברכות ד 1.0
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
מדות א  
מדות ב-ד  
סוטה ז  
סוכה א-ב 1.0
סוכה ג 0.5
שקלים ה-ו 1.0
18Dank, 'ישעי
אבות א-ב  
אבות ד-ה  
ביכורים א-ג  
ברכות א  
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
סוכה א-ב  
ראש השנה א-ג  
תענית א  
17Shusterman, שניאור זלמן
ברכות א-ב  
ברכות ג  
ברכות ד-ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
זבחים ה 0.5
יומא ח  
מגילה ד  
מדות א-ב  
מדות ה  
שקלים ה  
תמיד א 1.0
17Yehoshua, אורן
ביצה ה 1.0
יומא א-ב 1.0
מגילה ב-ג 1.0
מדות ה 1.0
מועד קטן ב 0.5
פאה א 0.5
ראש השנה א 1.0
שבת ב 0.5
שבת ד 0.5
שבת יג 1.0
שבת יד-טו 0.5
תמיד ב-ג 1.0
תענית א 0.5
15Zirkind, שמואל יוסף
אבות א-ד  
אבות ה  
ברכות א  
ברכות ב-ט  
אבות ו 0.5
14Gordon, ישרא-ל
ביכורים א  
ברכות א-ג 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח  
מעשר שני א 0.5
ראש השנה א-ד  
9Gordon, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות א 0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה א-ב 0.5
תמיד ה-ו 0.5
9Shusterman, 'שמעי
אבות א 0.5
זבחים ה 0.5
סוכה א-ג 0.5
8Broh, ברוך
ביכורים ג  
ברכות א-ה  
ברכות ח 0.5
ראש השנה א  
8Teitelbaum, מנחם מענדל
ברכות א-ח 0.5
7Szmerling, שמעון
אבות א 0.5
ברכות ד 1.0
ברכות ה 0.5
ברכות ו 1.0
ברכות ז 0.5
ברכות ח 1.0
ברכות ט 0.5
6Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ג 0.5
ראש השנה א-ג 0.5
6Levin, שמואל
אבות א 0.5
בבא מציעא א 0.5
בבא מציעא ב 1.0
בבא מציעא ג-ד 0.5
מגילה א 0.5
6Rosenbaum, לוי יצחק
ביכורים א-ב  
ברכות ד  
ברכות ח  
יומא ח  
5Schachna, יעקב
ברכות ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
סוכה א-ב 0.5
5Telsner, שרגא
ברכות א-ג 0.5
ברכות ד  
ברכות ה 0.5
4Cylich, מנחם
אבות ד  
ברכות ח 1.0
מגילה ג 0.5
מדות ה  
4Groner, חיים
ברכות ח 0.5
חגיגה א 0.5
חגיגה ב  
שבת יא 0.5
4Gross, לוי
אבות א  
ברכות ח 0.5
יומא ח 0.5
סוכה א 1.0
4Pacanowski, אהרן
אבות א  
ברכות ח 1.0
סוכה א  
סוכה ב 1.0
3Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
ברכות ד  
ברכות ח 1.0
3Lewis, לוי
אבות א  
ברכות ח 0.5
ראש השנה א  
3Rosenfeld, אברהם
אבות א  
ברכות ד  
ברכות ח  
2Aron, יוסף
אבות א  
ברכות ח  
2Landau, יוסף חיים
חגיגה א-ב 0.5
2Sabbah, ברוך
ברכות ד  
ברכות ה 0.5
2Wolf, מרדכי
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
2Yaakobov, ישרא-ל
מגילה א 0.5
מגילה ב  
1Aron, מנחם
סוכה א  
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א  
1Gopin, יוסף
מגילה א  
1Groner, חנני-ה
ברכות א 0.5
1Gross, שלמה
ברכות ח 1.0
1Lipskier, יוסף יצחק
אבות א  
1Paltiel, דובער
סוכה א 1.0
1Roitblat, מיכאל
ברכות ח 0.5
1Rosenbaum, מנחם מענדל
ברכות ח 0.5
1Rozenfeld, נתן
ברכות ח 0.5
1Szmerling, שניאור זלמן
ברכות ח 0.5
1Wajsbort, אליעזר
ברכות ח  
1Waks, לוי
ברכות ח  
1Winner, מענדל
אבות א  
1Wolf, יוסף
ברכות ח 0.5This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)