משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז


Alphabetical Listing
 Adelist, מנחם
 Adelist, פתחי-ה
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Amzalak, חיים
 Amzalak, שמואל גדלי-ה
 Benhamou, יוסף יצחק
 Blesofsky, מנחם מענדל
 Citrin, שרגא
 Cohen, מנחם מענדל
 Engel, לוי יצחק
 Engel, (מנחם מענדל (מ
 Engel, (מנחם מענדל (ש
 Engel, שלום דובער
 Goldberg, מנחם
 Gordon, אברהם משה
 Gordon, יעקב דוד
 Gordon, שמואל
 Groner, דובער
 Gross, הירש צבי
 Gross, לוי
 Heidingsfeld, זלמן
 Joseph, זאב
 Kluwgant, בנימין
 Lerner, אליהו
 Lipskier, יוסף יצחק
 Nutovics, מענדל
 Raitman, מענדל
 Raskin, לוי
 Rimler, צמח זאב
 Rosenfeld, אברהם הכהן
 Schachna, איתן
 Serebryanski, יואל
 Shapiro, מנחם מענדל
 Shapiro, ראובן זעליג
 Suffrin, מנחם
 Szmerling, לוי
 Szmerling, מנחם מענדל
 Wolf, מנחם
 Wolf, מרדכי
 Zirkind, מנחם מענדל
 Zirkind, שמואל יוסף


123456789101112 
     Cyrulnik, שלום דובער
          Elmakeas, יעקב
 Engel, שמואל
        Gopin, דוד
    Gross, מנחם מענדל
     Gutnick, לוי
 Gutnick, ישרא-ל
          Gutnick, שמואל
       Hammer, מאיר דוד
        Hammer, יוסף
          Joseph, מנחם
     Kluwgant, שמעון
    Lipskier, ישראל ארי' לייב
 Rosenbaum, משה
  Sabbah, משה
        Sabbah, לוי
         Shapiro, זלמן
       Shepes, מנחם
        Yehoshua, יהונתן
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)