משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Cylich, מנחם
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:635.7
Lines:898
מסכתות:2
פרקים משניות:11
משניות:95


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
2.0  6    כ"ד ספרי תנ"ך21Booklet
68.81.00.486  לבבבת אחת 999האזינו
0.8# 0.50.2# 12  לבבבת אחתראשוןא) ראשון א-והאזינו
0.8# 0.50.2# 12  לבבבת אחתשניב) שני ז-י"בהאזינו
0.8# 0.50.2# 12  לבבבת אחתשלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
1.0  3יא ב  אבותמשנה
1.3  4יח ג  אבותמשנה
30.00.5 60999 בעם פשט ביצהמשנה
71.11.03.241999 חעם פשט ,בבת אחת ברכותמשנה
   # 81999 א  מגילהמשנה
15.00.50.6# 41999 בבבת אחת מגילהמשנה
39.31.01.0# 59999 גטשפ םע ,בבת אחת מגילהמשנה
   # 79999 ד  מגילהמשנה
86.3  259  999  מגילהמשנה
1.7  5א ב  מדותמשנה
3.7  11ב ב  מדותמשנה
46.71.00.850999 העם פשט ,בבת אחת מדותמשנה
3.3  10א א  סוכהמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
   # 4ה א  ראש השנהמשנה
55.51.01.6# 64999 אבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
16.70.5 # 100999 בעם פשט ראש השנהמשנה
9.80.5 # 59999 געם פשט ראש השנהמשנה
44.80.51.2# 79999 דעם פשט ראש השנהמשנה
100.7  302  999  ראש השנהמשנה
4.0  12    999שש זכירותסידור-חומש
0.3  1    י"ב שעותG32רשימות
2.8  11  כ  כתהילים
1.8  7  כג  כ"גתהילים
25.0  25  אFirst 25 linesעמוד אפרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)