משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gopin, יוסף
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:495.1
Lines:342
משניות:16
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.7  6  מטי"ח-כ  ברכת יעקב
49.11.0 86  לב  999האזינו
 # 0.5 # 12  לבבבת אחתראשוןא) ראשון א-והאזינו
 # 0.5 # 12  לבבבת אחתשניב) שני ז-י"בהאזינו
 # 0.5 # 12  לבבבת אחתשלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
 # 0.5 # 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
1.4  5א ח  ברכותמשנה
1.1  4ב ח  ברכותמשנה
0.9  3ג ח  ברכותמשנה
1.1  4ד ח  ברכותמשנה
1.4  5ה ח  ברכותמשנה
1.7  6ו ח  ברכותמשנה
1.4  5ז ח  ברכותמשנה
2.3  8א א  מגילהמשנה
3.7  13ג א  מגילהמשנה
2.6  9י ד  מגילהמשנה
1.4  5ז א  מדותמשנה
1.1  4ח א  מדותמשנה
1.4  5א ב  מדותמשנה
1.4  5ד ב  מדותמשנה
1.4  5ב ג  מדותמשנה
1.7  6ד ד  מדותמשנה
189.01.51.063999 אבבת אחת פרק אתניא
154.31.50.560999 בבבת אחת פרק בתניא
75.01.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)