משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, ישרא-ל
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:525.7
Lines:776
מסכתות:2
פרקים משניות:11
משניות:95
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
143.11.5 229  999בבת אחת ביכוריםמשנה
27.10.50.457999 אבבת אחת ברכותמשנה
30.50.50.853999 בבבת אחת ברכותמשנה
8.3  33999 ג  ברכותמשנה
9.8  39999 ד  ברכותמשנה
188.81.5 302  999בבת אחת ראש השנהמשנה
118.11.5 63999 אבבת אחת פרק אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)