משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, שמואל
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1419.1
Lines:2511
מסכתות:7
פרקים משניות:28
משניות:249
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.01.0 62999 מטבבת אחת  ברכת יעקב
0.5  2:קד יגLast 2 lines כתובותגמרא
7.3  29קה יגFirst 29 linesק"ה ע"אכתובותגמרא
12.5  50:כט אFirst 50 lines קדושיןגמרא
10.0  40.כט אLast 40 lines קדושיןגמרא
51.61.00.486  לבבבת אחת 999האזינו
0.8  3ז א  אבותמשנה
   # 2ה ג  ביכוריםמשנה
143.11.5 229  999בבת אחת ביכוריםמשנה
1.5  6א ד  ברכותמשנה
0.8  3ב ז  ברכותמשנה
64.8  259  999  מגילהמשנה
   # 5ד ב  מדותמשנה
335.32.0 447  999טשפ םע ,בבת אחת מדותמשנה
137.41.51.0157  999בבת אחת מועד קטןמשנה
   # 12ו ב  סוכהמשנה
   # 5ח ב  סוכהמשנה
9.9# 0.50.4# 99999 גבבת אחת סוכהמשנה
317.31.50.5423  999בבת אחת סוכהמשנה
   # 10א א  ראש השנהמשנה
75.5  302  999  ראש השנהמשנה
   # 59999 א  תעניתמשנה
   # 111999 ב  תעניתמשנה
87.5  350  999  תעניתמשנה
132.31.50.363999 אבבת אחת פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)