משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, זלמן
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:829.2
Lines:869
מסכתות:2
פרקים משניות:9
משניות:98


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.50.5 12  לבבבת אחתראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.50.5 12  לבבבת אחתשניב) שני ז-י"בהאזינו
16.51.00.230   בבת אחת 999י"ב פסוקים
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
1.5  6ד א  אבותמשנה
2.0  8ה א  אבותמשנה
1.0  4ו א  אבותמשנה
2.3  9א א  יומאמשנה
1.5  6ב א  יומאמשנה
2.0  8ג א  יומאמשנה
1.3  5ד א  יומאמשנה
48.3# 0.52.8# 69999 אבבת אחת סוכהמשנה
39.0# 0.52.0# 78999 בבבת אחת סוכהמשנה
264.41.5 423  999  סוכהמשנה
415.31.53.0302  999בבת אחת ראש השנהמשנה
8.3  11  אFirst 11 lines פרק אתניא
12.8  17  מא עד המלךפרק מ"אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)