משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kaminetsky, אברהם
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:296.2
Lines:158
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
118.11.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
112.51.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
65.61.5 35999 גבבת אחת פרק גתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)