משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lipskier, יוסף יצחק
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:821.4
Lines:788
פרקים משניות:5
משניות:52
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
2.5  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.5  6    כ"ד ספרי תנ"ך21Booklet
34.11.00.262999 מטבבת אחת  ברכת יעקב
77.41.01.686  לבבבת אחת 999האזינו
19.51.00.630   בבת אחת 999י"ב פסוקים
33.6 0.684999 א  אבותמשנה
52.70.51.668999 הבבת אחת זבחיםמשנה
16.8  67999 ח  יומאמשנה
2.5  10א א  מדותמשנה
2.8  11ב א  מדותמשנה
13.3  53999 א  פסחיםמשנה
13.5  54999 ב  פסחיםמשנה
4.0  16א א  שבתמשנה
236.31.52.563999 אבבת אחת פרק אתניא
180.01.51.560999 בבבת אחת פרק בתניא
76.11.50.435999 גבבת אחת פרק גתניא
54.8  73999 ד  פרק דתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)