משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Morozov, מרדכי
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1508.3
Lines:2039
פרקים תניא:10


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
248.0  992999 א  גיטיןגמרא
97.0  388999 ח  גיטיןגמרא
43.01.0 86  לבבבת אחת 999האזינו
   # 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
   # 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
   # 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
   # 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
   # 12  לבFirst 6 Pesukimחמישיה) חמישי כ"ט-ל"טהאזינו
141.81.50.563999 אבבת אחת פרק אתניא
112.51.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
65.61.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
105.01.5 56999 ובבת אחת פרק ותניא
150.01.5 80999 זבבת אחת פרק זתניא
86.31.5 46999 חבבת אחת פרק חתניא
132.81.50.559999 טבבת אחת פרק טתניא
106.91.5 57999 יבבת אחת פרק יתניא
69.41.5 37999 יאבבת אחת פרק י"אתניא
150.01.5 80999 יבבבת אחת פרק י"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)