משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rosenfeld, אברהם הכהן
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1178.0
Lines:947
פרקים משניות:5
משניות:65
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
2.0  2    מודה01Booklet
5.0  5    אשר יצר02Booklet
10.0  10    שמע03Booklet
18.0  18    והיה04Booklet
13.0  13    ויאמר05Booklet
2.0  2    בורא נפשות08Booklet
10.0  10    על המחיה09Booklet
11.0  11    למנצח יענך13Booklet
2.0  2    י"ב חדשים14Booklet
2.0  2    י"ב שבטים15Booklet
10.0  10    נ"ד פרשיות17Booklet
4.0  4    גמטרי-ה18Booklet
2.0  2    י דברות22Booklet
2.0  2    ז מצות בני נח23Booklet
2.0  2    ז מצות דרבנן23Booklet
6.0  12   First 6 Pesukimלך לךבראשיתחומש
78.01.00.630   בבת אחת 999י"ב פסוקים
159.60.50.484999 אבבת אחת אבותמשנה
9.0  9א ב  ברכותמשנה
3.0  3ג ג  ברכותמשנה
39.0  39999 ד  ברכותמשנה
33.0  33999 ה  ברכותמשנה
3.0  3ב ז  ברכותמשנה
102.50.51.041999 חבבת אחת ברכותמשנה
8.0  8א א  מגילהמשנה
   # 10א א  סוכהמשנה
   # 5ב א  סוכהמשנה
69.0  69999 א  סוכהמשנה
6.0  6א ה  פסחיםמשנה
10.0  10א א  ראש השנהמשנה
8.0  8ג א  ראש השנהמשנה
3.0  3ב ב  ראש השנהמשנה
8.0  8ג ב  ראש השנהמשנה
7.0  7ד ב  ראש השנהמשנה
13.0  13ה ב  ראש השנהמשנה
15.0  15ו ב  ראש השנהמשנה
4.0  4ב ג  ראש השנהמשנה
3.0  3ז ד  ראש השנהמשנה
4.0  4א יג  שבתמשנה
5.0  5א כא  שבתמשנה
11.0  11     האדרת והאמונהנגוני חב"ד
3.0  12     אדון עולםסדור
3.3  13     אין כאלקינוסדור
6.0  24     אשריסדור
4.0  16     ברוך שאמרסדור
2.0  8    א-הזןברכת המזוןסדור
1.5  6    ב-נודהברכת המזוןסדור
1.3  5    ג-ועל הכלברכת המזוןסדור
2.3  9    ד-רחםברכת המזוןסדור
0.5  2    ה-ובנהברכת המזוןסדור
1.0  4    ט-הרחמן הוא יזכנוברכת המזוןסדור
1.0  4    יראוברכת המזוןסדור
15.0  60    999ברכת השחרסדור
0.3  1     הרניסדור
3.3  13     ישתבחסדור
1.3  5     מה טובוסדור
0.3  1    א-ה' שפתי תפתחשמונה עשרהסדור
2.3  9    א-מגן אברהםשמונה עשרהסדור
2.3  9    ב-אתה גבורשמונה עשרהסדור
0.8  3    ג-אתה קדששמונה עשרהסדור
0.8  3    ד-אתה חונןשמונה עשרהסדור
1.0  4    ה-השיבנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ו-סלח לנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ז-ראה נאשמונה עשרהסדור
1.3  5    ח-רפאנושמונה עשרהסדור
1.8  7    ט-ברך עלינושמונה עשרהסדור
1.0  4    י-תקע בשופרשמונה עשרהסדור
1.3  5    יא-השיבהשמונה עשרהסדור
1.5  6    יב-ולמלשיניםשמונה עשרהסדור
1.8  7    יג-על הצדיקיםשמונה עשרהסדור
1.3  5    יד-ולירושליםשמונה עשרהסדור
1.0  4    יד[א]-את צמחשמונה עשרהסדור
2.0  2    מען דארףP21פתגמים
2.0  2    אימתי קאתיP22פתגמים
2.0  2    אם משמריםP23פתגמים
2.0  2    אילו היוP24פתגמים
13.0  13    י'ג עקריים רשימות
2.0  2    י' מבצעיםB43רשימות
1.0  1    ימים טוביםB51רשימות
1.0  1    אברהם-משהG18רשימות
2.0  2    י' נסיונות אברהםG31רשימות
3.0  3    א- זרעיםס"ג מסכתותשמות ספרים
3.0  3    ב-מועדס"ג מסכתותשמות ספרים
2.0  2    ג-נשיםס"ג מסכתותשמות ספרים
3.0  3    ד-נזיקיןס"ג מסכתותשמות ספרים
3.0  3    ה-קדשיםס"ג מסכתותשמות ספרים
189.0  63999 א  פרק אתניא
180.0  60999 ב  פרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)