משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, 'שמעי
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:3489.2
Lines:2340
מסכתות:2
פרקים משניות:9
משניות:131
פרקים תניא:23


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
6.7# 0.50.4# 84999 אבבת אחת אבותמשנה
11.1# 0.50.4# 139999 בבבת אחת אבותמשנה
213.00.5 710  999בבת אחת אבותמשנה
151.01.5 302  999בבת אחת ראש השנהמשנה
170.12.51.063999 אבבת אחת פרק אתניא
162.02.51.060999 בבבת אחת פרק בתניא
94.52.51.035999 גבבת אחת פרק גתניא
175.22.50.573999 דבבת אחת פרק דתניא
127.22.50.553999 הבבת אחת פרק התניא
134.42.50.556999 ובבת אחת פרק ותניא
192.02.50.580999 זבבת אחת פרק זתניא
110.42.50.546999 חבבת אחת פרק חתניא
141.62.50.559999 טבבת אחת פרק טתניא
146.42.50.561999 טובבת אחת פרק ט"ותניא
138.62.5 66999 טזבבת אחת פרק ט"זתניא
136.82.50.557999 יבבת אחת פרק יתניא
88.82.50.537999 יאבבת אחת פרק י"אתניא
192.02.50.580999 יבבבת אחת פרק י"בתניא
199.22.50.583999 יגבבת אחת פרק י"גתניא
146.42.50.561999 ידבבת אחת פרק י"דתניא
77.72.5 37999 יזבבת אחת פרק י"זתניא
105.02.5 50999 יחבבת אחת פרק י"חתניא
149.12.5 71999 יטבבת אחת פרק י"טתניא
151.22.5 72999 כבבת אחת פרק כתניא
92.42.5 44999 כאבבת אחת פרק כ"אתניא
92.42.5 44999 כבבבת אחת פרק כ"בתניא
84.02.5 40999 לבבבת אחת פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)