משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, שניאור זלמן
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1012.3
Lines:1166
מסכתות:1
פרקים משניות:12
משניות:96
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
34.11.00.262999 מטבבת אחת  ברכת יעקב
51.61.00.486  לבבבת אחת 999האזינו
14.5  58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
11.0  44999 ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
31.50.5 84999 אבבת אחת אבותמשנה
5.7# 0.50.4# 57999 אבבת אחת ברכותמשנה
5.3# 0.50.4# 53999 בבבת אחת ברכותמשנה
3.3# 0.50.4# 33999 גבבת אחת ברכותמשנה
7.8# 0.50.8# 39999 דבבת אחת ברכותמשנה
3.3# 0.50.4# 33999 הבבת אחת ברכותמשנה
5.1# 0.50.4# 51999 ובבת אחת ברכותמשנה
4.7# 0.50.4# 47999 זבבת אחת ברכותמשנה
8.2# 0.50.8# 41999 חבבת אחת ברכותמשנה
6.3# 0.50.4# 63999 טבבת אחת ברכותמשנה
156.00.5 416  999בבת אחת ברכותמשנה
2.3  9א ה  מדותמשנה
2.0  8ב ה  מדותמשנה
2.5  10ג ה  מדותמשנה
1.3  5ח ב  סוכהמשנה
14.8  59999 א  תעניתמשנה
27.8  111999 ב  תעניתמשנה
236.31.52.563999 אבבת אחת פרק אתניא
180.01.51.560999 בבבת אחת פרק בתניא
91.91.51.035999 גבבת אחת פרק גתניא
105.01.5 56999 ובבת אחת פרק ותניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)