משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Szmerling, שניאור זלמן
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1040.3
Lines:289
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
29.0  58   ח"ד תבוא ד-ז לקוטי שיחותmisc
8.5  17   אות כ"טי"ב תמוז תרצ"טספר השיחותmisc
236.31.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
315.01.53.535999 גבבת אחת פרק גתניא
328.51.50.573999 דבבת אחת פרק דתניא
25.5  17  מא עד המלךפרק מ"אתניא
97.51.5 26999 מזבבת אחת פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)