משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, יוסף
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:437.5
Lines:175
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
87.51.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
115.01.5 46999 חבבת אחת פרק חתניא
142.51.5 57999 יבבת אחת פרק יתניא
92.51.5 37999 יאבבת אחת פרק י"אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)