משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Zirkind, שמואל יוסף
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1059.6
Lines:1419
מסכתות:2
פרקים משניות:14
משניות:161
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.5  2    מודה01Booklet
1.3  5    אשר יצר02Booklet
2.5  10    שמע03Booklet
4.5  18    והיה04Booklet
3.3  13    ויאמר05Booklet
0.8  3    אל תירא06Booklet
0.3  1    אך צדיקים07Booklet
0.5  2    בורא נפשות08Booklet
2.5  10    על המחיה09Booklet
2.8  11    למנצח יענך13Booklet
0.5  2    י"ב חדשים14Booklet
0.5  2    י"ב שבטים15Booklet
2.5  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.0  4    גמטרי-ה18Booklet
0.3  1    ו' תעניות19Booklet
0.3  1    ו סדרי משנה24Booklet
16.51.00.230   בבת אחת 999י"ב פסוקים
44.10.51.6# 84999 אבבת אחת אבותמשנה
45.20.50.8# 139999 בבבת אחת אבותמשנה
33.0 0.8# 165999 ג  אבותמשנה
20.4 0.6# 136999 ד  אבותמשנה
32.50.50.2# 186999 הבבת אחת אבותמשנה
177.5  710  999  אבותמשנה
22.8# 0.51.6# 57999 אבבת אחת ברכותמשנה
26.5# 0.52.0# 53999 בבבת אחת ברכותמשנה
16.5# 0.52.0# 33999 גבבת אחת ברכותמשנה
15.6# 0.51.6# 39999 דבבת אחת ברכותמשנה
16.5# 0.52.0# 33999 הבבת אחת ברכותמשנה
15.3# 0.51.2# 51999 ובבת אחת ברכותמשנה
16.4# 0.51.4# 47999 זבבת אחת ברכותמשנה
10.3# 0.51.0# 41999 ח  ברכותמשנה
18.9# 0.51.2# 63999 טבבת אחת ברכותמשנה
156.00.5 416  999  ברכותמשנה
2.5  10א א  סוכהמשנה
1.3  5ב א  סוכהמשנה
1.0  4ג א  סוכהמשנה
2.0  8ד א  סוכהמשנה
0.8  3ה א  סוכהמשנה
1.0  4ו א  סוכהמשנה
5.0  20א ו  אבותמשנה-ברייתא
3.8  15ב ו  אבותמשנה-ברייתא
307.11.54.063999 אבבת אחת פרק אתניא
13.5  18  ב עמוד אפרק בתניא
13.5  18  בFirst 18 linesעמוד בפרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)