משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז


Alphabetical Listing
1Bacher, מנחם
ברכות ח 0.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א 0.5
1Broh, ברוך
ברכות ח 0.5
3Chalk, יהושע
נדרים א  
פאה ב-ג  
11Cylich, מנחם
ביצה ב 0.5
ברכות ח 1.0
מגילה א  
מגילה ב 0.5
מגילה ג 1.0
מגילה ד  
מדות ה 1.0
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד 0.5
2Cyprus, פנחס
אבות א  
זבחים ה  
6Dank, 'ישעי
ביכורים ג 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה א-ד  
2Engel, (מנחם מענדל (ש
מגילה א  
מגילה ב 0.5
1Gluzman, שמואל
סוכה א 0.5
2Goldberg, מנחם
אבות א-ב 0.5
1Gordon, אברהם משה
ברכות ח  
11Gordon, ישרא-ל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג-ד  
1Gordon, שמואל
ברכות ח  
1Groner, חיים
ברכות ח 0.5
2Gross, הירש צבי
אבות א 0.5
ברכות ח 1.0
3Gross, לוי
ברכות ח 0.5
יומא ח  
סוכה א 1.0
1Gross, שלמה
ברכות ח 1.0
9Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ב  
28Heidingsfeld, שמואל
סוכה ג  
תענית א-ב  
2Landau, מרדכי
מגילה א 1.0
פסחים א 1.0
1Lewis, לוי
ברכות ח  
1Liberow, לוי יצחק
יומא א 0.5
5Lipskier, יוסף יצחק
אבות א  
זבחים ה 0.5
יומא ח  
פסחים א-ב  
1Pacanowski, אהרן
סוכה א  
1Raskin, לוי
אבות א 0.5
5Rosenfeld, אברהם הכהן
אבות א 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח 0.5
סוכה א  
1Schachna, איתן
סוכה א 0.5
3Schachna, יעקב
ברכות ד 0.5
סוכה א-ב 0.5
1Serebryanski, יואל
ראש השנה א 1.0
9Shusterman, 'שמעי
אבות א-ב  
12Shusterman, שניאור זלמן
אבות א 0.5
ברכות א-ט  
תענית א-ב  
2Suffrin, מנחם
אבות א  
פסחים י 0.5
1Szmerling, לוי
ברכות ג 0.5
24Szmerling, מנחם מענדל
אבות א-ד 0.5
ביצה ב 0.5
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
מדות א-ב 1.0
פסחים א-ב 1.0
פסחים ג 0.5
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ד 1.0
1Wolf, מנחם
סוכה א 0.5
4Wolf, מרדכי
ברכות ז-ח 0.5
סוכה א 0.5
שבת יא 0.5
56Yehoshua, אורן
בבא מציעא ב 0.5
ביצה א  
ביצה ב 1.0
ביצה ג 0.5
ביצה ד-ה  
ברכות ב-ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
הוריות א 0.5
הוריות ב  
חגיגה א-ב 0.5
חגיגה ג  
יומא א-ב 1.0
מדות ה 0.5
מועד קטן א-ג  
פאה א 0.5
פסחים ב 1.0
קינים א 0.5
קינים ב  
ראש השנה א-ד  
שבת ב 0.5
שבת ד 0.5
שבת יג 1.0
שבת יד-טו 0.5
תמיד א-ז  
14Zirkind, שמואל יוסף
אבות א-ב 0.5
אבות ג-ד  
אבות ה 0.5
ברכות א-ט  
Numerical Order
56Yehoshua, אורן
בבא מציעא ב 0.5
ביצה א  
ביצה ב 1.0
ביצה ג 0.5
ביצה ד-ה  
ברכות ב-ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
הוריות א 0.5
הוריות ב  
חגיגה א-ב 0.5
חגיגה ג  
יומא א-ב 1.0
מדות ה 0.5
מועד קטן א-ג  
פאה א 0.5
פסחים ב 1.0
קינים א 0.5
קינים ב  
ראש השנה א-ד  
שבת ב 0.5
שבת ד 0.5
שבת יג 1.0
שבת יד-טו 0.5
תמיד א-ז  
28Heidingsfeld, שמואל
סוכה ג  
תענית א-ב  
24Szmerling, מנחם מענדל
אבות א-ד 0.5
ביצה ב 0.5
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
מדות א-ב 1.0
פסחים א-ב 1.0
פסחים ג 0.5
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ד 1.0
14Zirkind, שמואל יוסף
אבות א-ב 0.5
אבות ג-ד  
אבות ה 0.5
ברכות א-ט  
12Shusterman, שניאור זלמן
אבות א 0.5
ברכות א-ט  
תענית א-ב  
11Cylich, מנחם
ביצה ב 0.5
ברכות ח 1.0
מגילה א  
מגילה ב 0.5
מגילה ג 1.0
מגילה ד  
מדות ה 1.0
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד 0.5
11Gordon, ישרא-ל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג-ד  
9Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ב  
9Shusterman, 'שמעי
אבות א-ב  
6Dank, 'ישעי
ביכורים ג 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה א-ד  
5Lipskier, יוסף יצחק
אבות א  
זבחים ה 0.5
יומא ח  
פסחים א-ב  
5Rosenfeld, אברהם הכהן
אבות א 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח 0.5
סוכה א  
4Wolf, מרדכי
ברכות ז-ח 0.5
סוכה א 0.5
שבת יא 0.5
3Chalk, יהושע
נדרים א  
פאה ב-ג  
3Gross, לוי
ברכות ח 0.5
יומא ח  
סוכה א 1.0
3Schachna, יעקב
ברכות ד 0.5
סוכה א-ב 0.5
2Cyprus, פנחס
אבות א  
זבחים ה  
2Engel, (מנחם מענדל (ש
מגילה א  
מגילה ב 0.5
2Goldberg, מנחם
אבות א-ב 0.5
2Gross, הירש צבי
אבות א 0.5
ברכות ח 1.0
2Landau, מרדכי
מגילה א 1.0
פסחים א 1.0
2Suffrin, מנחם
אבות א  
פסחים י 0.5
1Bacher, מנחם
ברכות ח 0.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א 0.5
1Broh, ברוך
ברכות ח 0.5
1Gluzman, שמואל
סוכה א 0.5
1Gordon, אברהם משה
ברכות ח  
1Gordon, שמואל
ברכות ח  
1Groner, חיים
ברכות ח 0.5
1Gross, שלמה
ברכות ח 1.0
1Lewis, לוי
ברכות ח  
1Liberow, לוי יצחק
יומא א 0.5
1Pacanowski, אהרן
סוכה א  
1Raskin, לוי
אבות א 0.5
1Schachna, איתן
סוכה א 0.5
1Serebryanski, יואל
ראש השנה א 1.0
1Szmerling, לוי
ברכות ג 0.5
1Wolf, מנחם
סוכה א 0.5This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)