משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
Grand Totals

This page includes the combined total of all י"ב פסוקים that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
5781Abenaim, אפרים
5781Abenaim, מנחם מענדל
5781Abenaim, מרדכי פתחיה
5781Abenaim, ראובן
5781Abenaim, שלמה
5758Adelist, אהרון מענדל
5758Adelist, אליעזר
5781Adelist, דוד
5763Adelist, מנחם
5781Adelist, מענדל
5757Adelist, מרדכי
5766Adelist, פתחי-ה
5760Ajzensmidt, ברוך שלום
5757Ajzensmidt, מנחם מענדל
5755Ajzenszmidt, יוסף
5781Amzalak, אהרן אליעזר
5765Amzalak, חיים
5765Amzalak, שמואל
5766Amzalak, שמואל גדלי-ה
5761Aron, יוסף
5764Aron, מנחם
5781Aron, סעדי-ה
5759Aron, עקיבא
5759Aron, שרגא
5759Ash, Mendy
5765Ash, יוסף
5760Ash, משה
5755Ash, שמעון
5759Avtzon, אליעזר
5757Avtzon, בן-ציון
5759Balbin, צבי יהודה
5758Barber, דוב בער
5781Baskin, רפאל הכהן
5761Bendet, Ari
5766Benhamou, יוסף יצחק
5765Benhamou, מענדל
5757Blecher, דוד
5757Blecher, לוי
5757Blecher, שניאור זלמן
5781Blesofsky, יוסף יצחק
5765Blesofsky, מנחם מענדל
5781Blesofsky, שניאור זלמן
5759Bloch, אהרון
5760Bloch, יאיר
5765Block, אפרים
5781Bloom, שניאור זלמן
5760Braude, שמעון
5755Broh, אשר
5755Broh, בצלא-ל
5761Broh, ברוך
5757Broh, שניאור
5759Broner, שמשון
5781Brown, אריאל
5781Brown, מאיר
5763Cher, איתן
5766Citrin, שרגא
5757Cohen, ישרא-ל
5764Cohen, מנחם מענדל
5759Cohney, אברהם
5781Cooper, יואב
5781Cooper, יצחק דוד
5781Cowen, ארי-ה לייב
5757Cowen, חיים
5758Cylich, Yosl
5765Cylich, בנימין
5765Cylich, מנחם
5755Cylich, שמאי
5767Cyprys, זאב צבי
5781Cyprys, יוסף יצחק
5781Cyrulnik, ישראל
5781Cyrulnik, ראובן
5767Cyrulnik, שלום דובער
5763Dank, 'ישעי
5757Deutsch, ישרא-ל
5767Doron, ברוך בנימין
5762Douek, Michi
5757Douek, אהרון
5767Edelman, יואל
5781Edelman, מנחם מענדל
5762Eli, Vayn
5763Engel, Dovi
5765Engel, לוי יצחק
5767Engel, (מנחם מענד'ל (יוסף
5763Engel, (מנחם מענדל (מ
5765Engel, (מנחם מענדל (ש
5763Engel, (מנחם מענדל (ש
5765Engel, שלום דובער
5757Esakoff, אשר
5757Feiglin, Eli
5758Feiglin, יעקב
5757Feiglin, יצחק
5764Figdor, בנימין
5781Fixler, ישי
5758Frenkel, דוד
5755Frenkel, שמחה
5757Frenkel, שניאור זלמן
5757Gavrieli, Shay
5761Gelman, Mendy
5781Goldberg, אברהם
5781Goldberg, (ישראל(א
5766Goldberg, מנחם
5757Goldman, מרדכי
5755Goldman, שמעון
5781Goldman, ששון
5755Goldschmiedt, Ori
5781Goldstein, אליהו לייב
5763Gopin, יוסף
5764Gordon, אברהם משה
5757Gordon, בנימין ליפמאן
5755Gordon, יוחנן
5765Gordon, יעקב דוד
5760Gordon, ישרא-ל
5757Gordon, מנחם מענדל
5765Gordon, שמואל
5757Gorelik, שלום
5758Graj, שלום דובער
5757Graj, שמואל
5781Greenbaum, אלחנן
5781Greenbaum, חיים שניאור זלמן
5781Greenbaum, יצחק
5781Greenbaum, מאיר
5767Greenbaum, שמואל יוסף
5757Greenwald, יהודה לייב
5765Groner, דובער
5764Groner, דובער
5764Groner, חיים
5761Groner, 'חנני
5755Groner, יוסף
5781Groner, (יצחק דוד(מ
5781Groner, ישעיה
5755Groner, לוי מנחם מענדל
5764Groner, מענדל
5767Groner, שמואל
5759Grosberg, בנימין
5758Gross, הירש צבי
5762Gross, לוי
5761Gross, שלמה
5757Grossbaum, יוסף יצחק
5757Gutnick, אשר
5767Gutnick, יוחנן
5761Gutnick, ישרא-ל
5767Gutnick, ישראל
5760Gutnick, משה
5765Hammer, אברהם
5757Hanovitch, אליהו
5757Hanovitch, זלמן
5757Hasofer, בצלאל
5757Hasofer, יואל שמואל
5755Hecht, מנחם מענדל
5757Heidingsfeld, זלמן
5758Heidingsfeld, לוי
5781Heidingsfeld, מנחם מענדל
5761Heidingsfeld, שמואל
5757Heidngsfeld, שמעון
5757Henenberg, יעקב שמעון
5759Herbst, יוסף
5761Herszberg, אברהם
5767Herszberg, ארי
5781Hillel, הירש
5781Hoch, דובער
5781Hoch, משה
5781Hoota, רפאל
5781Hoota, שניאור
5757Israel, Avi
5755Jedwab, חיים שמואל
5758Jedwab, יוסף
5781Jofee, אורי
5781Jofee, גבריאל
5781Johnson, יוסף חיים
5781Johnson, שניאור זלמן
5766Joseph, זאב
5767Kahn, אפרים
5767Kahn, נחום זלמן
5767Kaltmann, יהושע
5760Kaminetsky, אברהם
5759Kaminetsky, דוד
5759Kaminetsky, ראובן
5781Kaminetzky, חיים מאיר
5755Kaminetzky, משה
5781Kassman, זכרי-ה
5759Khoen, דוד
5758Khutoresky, מענדל
5781Kirshenbaum, אריה
5781Kishenbaum, מענדל
5759Kisilevitch, ישרא-ל
5759Kisilevitch, מיכא-ל
5755Klein, אברהם אשר
5763Klein, יחיא-ל
5755Klein, שלום בער
5758Kluwgant, איסר
5760Kluwgant, אשר
5759Kluwgant, בנימין
5767Kluwgant, שמעון
5781Kohn, יצחק
5781Kohn, מאיר
5781Kohn, מנחם מענדל
5759Koncepolski, נח
5781Korf, אברהם
5781Korik, מענדל
5781Kornhauser, אליהו
5758Krasnjanski, יוסף יצחק
5758Krasnjanski, מנחם מענדל
5758Kraus, Ronny
5760Krinsky, Mendy
5764Landau, יהודה
5763Landau, יוסף חיים
5755Lebenholc, ישרא-ל ברוך
5765Lederberger, Eli
5766Lerner, אליהו
5763Lerner, אפרים
5781Lesches, אלחנן
5759Lever, אליעזר
5757Levin, 'גדלי
5757Levin, מנחם מענדל
5760Levin, שמואל
5767Levitan, צבי
5761Lewis, לוי
5758Lewis, נפתלי
5759Liberow, אהרון
5759Liberow, לוי יצחק
5765Lieberov, 'סעדי
5781Lipskier, אלחנן
5760Lipskier, יוסף יצחק
5781Lipskier, (יוסף יצחק(מ
5781Lipskier, יעקב יהודה
5781Lipskier, פרץ משה
5781Lipskier, (שניאור זלמן(מ
5757Loebenstein, אליהו
5759Loebenstein, לוי
5761Loebenstein, מנחם
5757Loebenstein, משה
5758Loebenstein, שמואל
5767Marcus, חיים
5757Mochkin, Ari
5758Mochkin, Yossi
5758Mochkin, חיים
5755Mochkin, פרץ שלמה
5761Mockin, Mendy
5765Morozov, אלחנן
5761Morozov, מרדכי
5767Morozow, אלחנן
5761Moshel, Yossi
5757Moshel, אהרון
5757Moshel, נתנא-ל
5759Moshel, עקיבא
5781Muller, יוסף
5781Nakkar, מנחם
5781Nakkar, שלום דובער
5759Naparstek, Benny
5757New, דוד
5760New, ישרא-ל
5762New, מענדל
5765Nutovics, מענדל
5781Odze, יצחק אייזיק
5781Odze, שמואל
5765Paltiel, דובער
5760Pinczower, חיים
5763Procel, משה
5766Raitman, מענדל
5755Raitman, פנחס
5755Raitman, שמואל
5763Rapp, זלמן
5755Rapp, יצחק
5758Rapp, מנחם
5763Rapp, שמואל
5760Raskin, Ari
5760Raskin, 'אברהם ישעי
5760Raskin, יעקב יוסף
5755Raskin, יצחק
5757Raskin, ישרא-ל
5766Raskin, לוי
5759Raskin, מיכא-ל
5757Raskin, מענדל
5761Raskin, שמואל
5755Raskin, שניאור זלמן
5763Reicher, Mendy
5764Reicher, בצלאל
5760Reicher, יוסף חיים
5760Reisenberg, דוד
5757Rimler, אברהם
5759Rimler, מנחם מענדל
5781Rimler, צבי
5760Rimler, צבי הירש
5765Rimler, צמח זאב
5764Rimler, שאול
5781Rosenbaum, ארי-ה לייב
5763Rosenbaum, ישרא-ל
5759Rosenbaum, לוי יצחק
5759Rosenbaum, מנחם מענדל
5765Rosenbaum, משה
5763Rosenbaum, שמואל
5781Rosenbaum, שניאור זלמן
5760Rosenberg, מרדכי
5765Rosenfeld, אברהם
5766Rosenfeld, אברהם הכהן
5757Rosenfeld, חנוך
5764Rozenfeld, בועז
5757Rozenfeld, נתן
5760Rubin, ארי' דוד
5781Ruschniek, אשר
5781Ruschniek, יהודה
5759Sabbah, ברוך
5757Sabbah, מנחם
5765Schachna, איתן
5765Schachna, יעקב
5781Schachter, זאב
5781Schachter, נתן יצחק
5757Schneier, Yossi
5781Schneier, אברהם
5781Schneier, מענדל
5765Serebryanski, (זלמן (מ
5767Serebryanski, (זלמן(ב
5766Serebryanski, יואל
5758Serebryanski, יוסף שמואל
5757Serebryanski, לוי
5757Serebryanski, משה
5767Serebryanski, שלום
5781Serebryanski, שמעון
5781Serebryanski, (שניאור(מ
5766Shapiro, מנחם מענדל
5765Shapiro, מענדל
5765Shapiro, ראובן זעליג
5758Shepes, חגי
5781Shmerling, דניא-ל
5757Shusterman, לוי יצחק
5758Shusterman, 'שמעי
5761Shusterman, שניאור זלמן
5757Silcove, שמואל
5762Solomon, Yossi
5755Spigler, יוסף יצחק
5761Spigler, מענדל
5761Spigler, שמעון
5781Stern, דובער
5781Stern, שמואל
5765Suffrin, מנחם
5781Sufrin, נחום
5759Super, אברהם
5757Super, פנחס
5757Super, שמואל
5755Susskind, בנימין לייב
5759Susskind, שמעון
5758Sziewicz, ארי' לייב
5781Sziewicz, משה
5755Szmerling, דוד לייב
5766Szmerling, לוי
5763Szmerling, מנחם מענדל
5760Szmerling, שמעון
5765Szmerling, שניאור זלמן
5763Tatarka, Eli
5759Tatarka, אברהם
5781Tayar, יוסף יצחק
5781Tayar, מענדל
5757Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
5758Teleshevsky, יוסף
5765Teleshevsky, לוי
5759Teleshevsky, מענדל
5761Telshevsky, שלמה
5765Tenenbaum, שמואל מענדל
5781Tenenboim, אברהם זאב
5781Tenenboim, בצלאל
5781Tenenboim, משה גדליה
5757Trebish, דוב זלמן
5764Vayn, Eli
5757Voskoboinik, אברהם
5759Wajsbort, Ari
5765Wajsbort, אליעזר
5759Wajsbort, דובער
5758Waks, אברהם שלום
5757Waks, דוב בער
5758Waks, חיים שמחה
5755Waks, 'יהודה חנני
5762Waks, לוי
5764Welis, אברהם
5757Welis, שמואל
5758Werdiger, ברוך
5763Werdiger, זלמן
5757Winner, אברהם
5767Winner, מענדל
5758Winner, משה
5758Wolf, יוסף
5758Wolf, ישרא-ל
5763Wolf, מנחם
5757Wolf, מנשה
5763Wolf, מרדכי
5767Wolf, נחום
5757Wolf, שאול
5764Yaakobov, גבריאל
5762Yaakobov, ישרא-ל
5781Yitschaki, שלמה
5757Yurkowicz, ברוך
5767Yurkowitz, נפתלי
5765Zirkind, מנחם מענדל
5764Zirkind, שמואל יוסף