משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

האזינו
Grand Totals

This page includes the combined total of all האזינו that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
5781Abenaim, מרדכי פתחיה
5765Abesidon, ירדן
5765Abramov, אלירן
5759Adelist, אהרון מענדל
5759Adelist, אליעזר
5781Adelist, דוד
5759Adelist, יחזקא-ל
5765Adelist, ישרא-ל משה
5765Adelist, לייזער
5764Adelist, מנחם
5761Adut, Itamar
5762Ajzensmidt, ברוך שלום
5763Ajzensmidt, ישרא-ל
5758Ajzensmidt, מנחם מענדל
5759Alexander, משה
5781Amzalak, חיים
5766Amzalak, חיים
5781Amzalak, 'שמואל גדלי
5766Amzalak, שמואל גדלי-ה
5763Aron, זאב
5764Aron, יוסף
5766Aron, מנחם
5759Aron, עקיבא
5759Aron, שרגא
5759Ash, Mendy
5763Ash, משה
5758Avtzon, בן-ציון
5766Bacher, מנחם
5765Baker, אליעזר
5759Baker, ברוך
5767Baker, דוד
5764Baker, יהודה
5762Baker, יונה
5766Balbin, יוסף
5759Balbin, צבי יהודה
5758Barber, דוב בער
5758Barski, צבי
5762Bart, Avi
5765Bart, אברהם
5760Bartak, יהושע
5766Bartov, תמיר
5759Beckman, דניא-ל
5760Belkin, דוד
5764Bendet, Ari
5767Benhamou, מענדל
5760Benporah, ישרא-ל
5759Benporath, Avi
5758Blecher, דוד
5760Blecher, שניאור זלמן
5759Bloch, אהרון
5760Bloch, יאיר
5764Block, אפרים
5781Bloom, יוסף
5765Bloom, שמואל
5765Braude, יונה
5767Braude, רפאל
5763Braude, שמעון
5758Broh, אשר
5759Broh, בצלא-ל
5762Broh, ברוך
5760Broh, שניאור
5762Broner, משה
5759Broner, שמשון
5765Brown, אבישי
5759Buriakov, עמנוא-ל
5760Buriyaakov, Elan
5765Chalk, ברוך
5766Chalk, יהושע
5766Chalk, צבי
5762Cher, איתן
5765Cohen, בנימין
5758Cohen, ישרא-ל
5759Cohney, אברהם
5762Cohney, נועם
5781Cooper, יואב
5758Cowen, חיים
5760Cowen, שלום בער
5760Cylich, Yosl
5764Cylich, בנימין
5765Cylich, מנחם
5766Cyprus, פנחס
5781Cyprys, זאב צבי
5781Cyprys, יוסף יצחק
5781Cyrulnik, מענדל
5765Dank, 'ישעי
5766Deutsch, חיים אריה
5758Deutsch, שמואל
5761Douek, Michi
5758Dzialoshinsky, יעקב
5781Edelman, ישראל
5760Elan, Buriyaakov
5760Elberg, Illan
5762Eli, Vayn
5767Engel, (מנחם מענד'ל (יוסף
5767Engel, (מנחם מענדל (מ
5767Engel, (מנחם מענדל (ש
5763Erlichster, משה
5767Esakof, דובער
5762Eskin, Natan
5763Fannuchi, דוד
5760Fanucci, אריא-ל
5758Feiglin, Eli
5762Feiglin, יוסף שמחה
5759Feiglin, יעקב
5757Feiglin, יצחק
5765Fetter, אהרון
5764Figdor, בנימין
5762Frauman, אדם
5759Frenkel, דוד
5757Gavrieli, Shay
5761Gelman, Mendy
5766Gestetner, זאב
5767Gestetner, זאב
5759Ginsburg, מיכא-ל
5759Glagovski, דניא-ל
5758Glasman, אליעזר
5764Glazer, Ben
5766Glick, ארי
5759Goldberg, Avi
5759Goldberg, שמעון
5760Goldman, אשר
5763Goldman, לייבעל
5766Goldman, מענדל
5759Goldshmeidt, בנימין
5781Goldstein, אליהו לייב
5759Goodman, ברוך שמחה
5760Goodman, צבי מנחם
5766Gopin, יוסף
5766Gordon, אברהם משה
5759Gordon, בנימין ליפמאן
5758Gordon, יעקב
5767Gordon, יעקב דוד
5764Gordon, ישרא-ל
5758Gordon, מנחם מענדל
5767Gordon, שמואל
5759Gorelik, שלום
5759Graj, שמואל
5759Greenwald, יהודה לייב
5767Groner, חיים
5761Groner, 'חנני
5759Groner, יוסף
5781Groner, (יצחק דוד(מ
5781Groner, ישעיה
5758Groner, לוי מנחם מענדל
5764Groner, מענדל
5761Grosbaum, 'שמעי
5758Grosberg, בנימין
5759Gross, הירש צבי
5762Gross, לוי
5766Gross, שי
5759Gross, שלמה
5759Grossman, גבריא-ל
5764Grossman, חיים
5763Gurewicz, צבי
5758Gutnick, אשר
5766Gutnick, הירש
5764Gutnick, יהושע
5761Gutnick, ישרא-ל
5765Gutnick, לוי
5764Gutnick, מענדל
5759Gutnick, משה
5761Gutnick, רפא-ל
5766Hain, יעקב
5761Hammershmidt, Alon
5759Hanovitch, זלמן
5759Harrold, Ari
5765Haven, ראובן
5767Havin, יקיר
5767Havin, ראובן
5761Heidingsfeld, זלמן
5758Heidingsfeld, לוי
5762Heidingsfeld, שמואל
5759Henenberg, יעקב שמעון
5767Henenberg, שלמה
5759Herbst, אליהו
5758Herbst, יוסף
5762Herszberg, דניא-ל
5763Herzberg, אברהם
5761Hinds, מיכא-ל
5757Israel, Avi
5759Israel, בנימין
5759Jedwab, חיים שמואל
5760Jedwab, יוסף
5765Jedwab, מנחם מענדל
5759Kagan, Avi
5761Kaltman, גבריא-ל
5764Kaltman, דוד
5759Kaminetsky, אברהם
5759Kaminetsky, דוד
5759Kaminetsky, ראובן
5765Kaploon, שלום
5765Katanov, דניא-ל
5759Khaikitevitch, אברהם
5759Khoen, דוד
5761Khutoresky, מענדל
5760King, זאב
5760Kisilevitch, ישרא-ל
5759Kisilevitch, מיכא-ל
5758Klein, אברהם אשר
5759Klein, ראובן
5759Klein, שלום בער
5759Klugman, לוי
5758Kluwgant, איסר
5759Kluwgant, אשר
5759Kluwgant, בנימין
5781Kohn, מנחם מענדל
5781Korik, מענדל
5781Kornhauser, אליהו
5760Koth, Avi
5763Koth, אלעזר
5765Koth, דוד
5763Koth, פנחס
5760Kourbatski, חנוך
5765Kozer, שמואל
5759Kramer, 'ארי
5760Krasnjanski, יוסף יצחק
5759Krasnjanski, מנחם מענדל
5758Kraus, Ronny
5759Krinsky, Mendy
5759Krinsky, אליעזר
5767Krinsky, דובער
5765Krinsky, יוסף
5759Krinsky, 'שמעי
5762Landau, Yakir
5764Landau, יהודה
5763Landau, יוסף חיים
5765Lanster, משה
5766Lazarow, דוד
5765Lazarow, דניאל
5758Lebenholc, ישרא-ל ברוך
5763Leber, דוד
5766Lerner, אליהו
5764Lerner, אפרים
5781Lesches, שניאור זלמן
5767Leventhal, מנחם
5760Lever, אליעזר
5760Levin, שמואל
5760Lewi, דניא-ל
5759Lewis, יהודה לייב
5762Lewis, לוי
5759Liberow, אהרון
5758Liberow, לוי
5759Liberow, לוי יצחק
5765Lieberov, 'סעדי
5765Lipskier, יוסף יצחק
5781Lipskier, (יוסף יצחק(מ
5761Loebenstein, אליהו
5760Loebenstein, לוי
5766Loebenstein, מנחם
5766Loebenstein, שלום
5758Loebenstein, שמואל
5767Lubarski, שמיר
5759Maimzer, דניא-ל
5761Manshari, אפרים
5759Marom, Tal
5763Mehlman, עקיבא
5764Mitchel, אליעזר
5759Mochkin, Ari
5760Mochkin, Yossi
5760Mochkin, חיים
5765Mochkin, מענדל
5766Mockin, מענדל
5762Morozov, מרדכי
5766Morozow, מנחם
5765Moshel, יוסף
5765Moshel, מיכא-ל
5760Moshel, נתנא-ל
5763Moshel, עקיבא
5766Moskow, נדב
5781Nakkar, מנחם
5781Nakkar, שלום דובער
5759Naparstek, Benny
5767Narparstek, לוי
5761New, אברהם
5760New, ישרא-ל
5766New, מנחם
5759New, שמעון
5765Nutovics, מענדל
5765Pacanowski, אהרן
5766Paconowski, שמשון
5766Paltiel, דובער
5761Panneth, אליהו
5766Phillips, זכריה
5760Pilcer, אלישע
5759Pilcer, אריא-ל
5765Pilcer, לוי
5762Pinczower, חיים
5763Procel, זלמן
5766Procel, מנחם
5764Procel, משה
5761Procel, שמואל
5760Radovsky, אדם
5763Radovsky, בנימין
5765Radovsky, גבריאל
5764Rapp, זלמן
5758Rapp, מנחם
5764Rapp, שמואל
5760Raskin, Ari
5764Raskin, 'אברהם ישעי
5762Raskin, יעקב יוסף
5759Raskin, מיכא-ל
5758Raskin, מענדל
5763Raskin, שמואל
5758Raskin, שניאור זלמן
5760Reicher, יוסף חיים
5766Reicher, מנחם מענדל
5760Reisenberg, דוד
5757Rimler, אברהם
5759Rimler, מנחם מענדל
5760Rimler, צבי הירש
5764Roitblat, מיכא-ל
5763Rosenbaum, ישרא-ל
5763Rosenbaum, לוי יצחק
5763Rosenbaum, מנחם מענדל
5763Rosenbaum, שמואל
5763Rosenberg, מרדכי
5761Rosenfeld, חנוך
5781Rosenthal, צבי דוד
5759Rosenzweig, טובי' שמעון
5759Rozenfeld, נתן
5759Rubin, ארי' דוד
5767Rubin, יונה
5759Sabbah, ברוך
5759Sabbah, מנחם
5762Sabbah, משה
5765Sacher, יעקב
5767Schachna, יעקב
5758Schonberger, שמואל
5764Segman, מנשה
5766Serebryanski, יואל
5759Serebryanski, יוסף שמואל
5760Serebryanski, לוי
5758Serebryanski, משה
5760Sharpe, משה
5759Shepes, חגי
5763Sheppes, דניא-ל
5758Shusterman, לוי יצחק
5762Shusterman, 'שמעי
5763Shusterman, שניאור זלמן
5759Silberman, Yossi
5765Simson, דניא-ל
5764Simson, ידידי-ה
5764Smart, מירון
5759Snir, Ido
5760Snir, ירדן
5763Solomon, Yossi
5763Spigler, מענדל
5760Spigler, שמעון
5759Spivak, Adi
5760Super, פנחס
5760Super, שמואל
5757Susskind, בנימין לייב
5759Susskind, שמעון
5759Szental, עקיבא
5758Sziewicz, ארי' לייב
5781Szmerling, לוי
5763Szmerling, מנחם מענדל
5761Szmerling, שמעון
5763Szmerling, שניאור זלמן
5762Tatarka, Eli
5765Tatarka, אברהם
5760Tatarka, שמואל
5781Tayar, מענדל
5762Teleshevsky, זלמן
5758Teleshevsky, יוסף
5764Teleshevsky, לוי
5761Teleshevsky, מענדל
5765Telsner, שרגא
5767Tenenbaum, שמואל מענדל
5759Travers, Avi
5764Travits, אריאל
5765Travits, אריאל
5781Tsap, ברוך ישעיה
5763Vayn, Eli
5765Vayn, אליעזר חיים
5760Wajsbort, Ari
5764Wajsbort, אליעזר
5760Wajsbort, דובער
5759Waks, אברהם שלום
5760Waks, דוב בער
5759Waks, חיים שמחה
5758Waks, 'יהודה חנני
5760Waks, לוי
5766Walles, אריאל
5763Welis, אברהם
5765WellisStroser, עדין
5765Werdiger, אהרן
5759Werdiger, ברוך
5763Werdiger, זלמן
5762Werdiger, יהושע
5760Winner, אברהם
5761Winner, משה
5763Wolf, יוסף
5759Wolf, ישרא-ל
5765Wolf, מנחם
5759Wolf, מנשה
5764Wolf, מרדכי
5759Wolf, שאול
5763Wolko, אהרון
5762Wolko, יוסף
5763Yaakobov, ישרא-ל
5766Yehoshua, אורן
5765Yitschaki, עידן
5761Yurkowicz, לוי
5767Zirkind, שמואל יוסף
5759Zlotin, יהושע