משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות
Grand Totals

This page includes the combined total of all מסכתות that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות5780
1Adelist, דוד
ברכות5780
1Adelist, מרדכי
אבות5758
1Avtzon, בן-ציון
ברכות5758
1Blecher, דוד
ברכות5758
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות5780
מגילה5780
4Bloch, אהרון
ביכורים5760
ברכות5759
יומא5760
ראש השנה5759
1Broh, אשר
סוכה5758
1Broh, שניאור
ברכות5761
2Cylich, מנחם
מגילה5766
ראש השנה5766
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות5780
3Dank, 'ישעי
אבות5765
ביכורים5764
ראש השנה5764
1Goldberg, (ישראל(א
אבות5780
1Goldberg, מנחם
אבות5767
1Goldschmiedt, Ori
ראש השנה5755
2Goldschmiedt, יהודה
ברכות5755
ראש השנה5755
1Goldshmeidt, בנימין
ראש השנה5759
2Gordon, ישרא-ל
ביכורים5764
ראש השנה5763
7Gordon, מנחם מענדל
ביכורים5760
ברכות5760
הוריות5763
חגיגה5760
מגילה5760
סוכה5760
ראש השנה5759
1Gorelik, שלום
ברכות5758
2Graj, שמואל
ביכורים5760
ראש השנה5759
4Greenbaum, אלחנן
חגיגה5780
מגילה5780
סוכה5780
תענית5780
1Groner, 'חנני
ברכות5764
2Groner, יוחנן
מגילה5780
ראש השנה5780
2Groner, יוסף
ברכות5758
ראש השנה5759
3Groner, לוי מנחם מענדל
ברכות5757
חגיגה5758
ראש השנה5757
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה5780
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות5780
5Hanovitch, אליהו
ביכורים5757
ברכות5757
חגיגה5757
סוכה5757
ראש השנה5757
1Hecht, מנחם מענדל
חגיגה5758
2Heidingsfeld, זלמן
סוכה5760
ראש השנה5761
11Heidingsfeld, לוי
ביכורים5757
ביצה5759
ברכות5757
הוריות5760
חגיגה5759
יומא5758
מגילה5757
מועד קטן5760
סוכה5755
ראש השנה5757
תענית5758
7Heidingsfeld, שמואל
ביכורים5764
מגילה5765
מדות5766
מועד קטן5765
סוכה5763
ראש השנה5765
תענית5766
1Hoch, ארי
ברכות5780
2Kaminetsky, אברהם
חגיגה5763
ראש השנה5763
1Kaminetsky, ראובן
ראש השנה5759
1Kluwgant, בנימין
ברכות5764
1Krasnjanski, מנחם מענדל
ראש השנה5759
1Landau, יוסף חיים
חגיגה5764
16Lebenholc, ישרא-ל ברוך
אבות5757
ביכורים5758
ביצה5760
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
יומא5759
מגילה5757
מדות5758
מועד קטן5759
מכות5759
סוכה5757
קינים5759
ראש השנה5757
תמיד5760
תענית5757
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה5780
ברכות5780
חגיגה5780
יומא5780
מגילה5780
מועד קטן5780
סוכה5780
ראש השנה5780
תענית5780
6Lesches, שניאור זלמן
ברכות5780
דמאי5780
כלאים5780
פאה5780
שביעית5780
תרומות5780
1Levin, ישרא-ל
ברכות5755
15Levin, מנחם מענדל
ביכורים5757
ביצה5758
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
יומא5757
מגילה5757
מועד קטן5758
סוכה5758
עירובין5758
פסחים5758
ראש השנה5757
שבת5758
שקלים5758
תענית5757
3Levin, שמואל
אבות5761
בבא קמא5763
ביכורים5761
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות5780
מגילה5780
תענית5780
2Lipskier, שמואל
מגילה5780
תענית5780
2Pinczower, חיים
ברכות5763
ראש השנה5763
1Raskin, ישרא-ל
חגיגה5757
1Raskin, מיכא-ל
ביכורים5760
1Reicher, יוסף חיים
ראש השנה5763
1Rosenbaum, לוי יצחק
ביכורים5764
2Rosenfeld, חנוך
ברכות5760
סוכה5761
1Sabbah, מנחם
סוכה5758
18Schonberger, שמואל
ביכורים5761
ביצה5761
ברכות5758
הוריות5761
חגיגה5761
חלה5761
ידים5761
יומא5761
מגילה5758
מועד קטן5761
מכות5761
סוכה5761
עבודה זרה5761
ערלה5761
קינים5761
ראש השנה5758
שבת5758
תענית5761
1Serebryanski, יואל
ראש השנה5767
1Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות5759
2Serebryanski, משה
ברכות5758
חגיגה5758
8Shusterman, לוי יצחק
אבות5757
ביכורים5757
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
מועד קטן5758
סוכה5757
תענית5757
9Shusterman, 'שמעי
אבות5763
ברכות5763
הוריות5763
חגיגה5763
מגילה5763
מדות5762
סוכה5762
ראש השנה5763
תענית5763
2Shusterman, שניאור זלמן
ברכות5765
סוכה5764
1Silcove, שמואל
אבות5760
1Susskind, בנימין לייב
חגיגה5759
2Szmerling, דוד לייב
חגיגה5757
ראש השנה5757
4Szmerling, לוי
ביכורים5780
ברכות5780
חגיגה5780
ערלה5780
4Szmerling, מנחם מענדל
אבות5765
מדות5765
ראש השנה5767
תמיד5766
4Wolf, מנשה
ביכורים5760
ברכות5759
סוכה5758
ראש השנה5759
2Wolf, שאול
ביכורים5760
ברכות5759
10Yehoshua, אורן
ביצה5766
ברכות5766
הוריות5766
חגיגה5766
מגילה5766
מועד קטן5766
קינים5766
ראש השנה5766
תמיד5766
תענית5766
3Zirkind, שמואל יוסף
אבות5765
ברכות5765
ראש השנה5767
Numerical Order
18Schonberger, שמואל
ביכורים5761
ביצה5761
ברכות5758
הוריות5761
חגיגה5761
חלה5761
ידים5761
יומא5761
מגילה5758
מועד קטן5761
מכות5761
סוכה5761
עבודה זרה5761
ערלה5761
קינים5761
ראש השנה5758
שבת5758
תענית5761
16Lebenholc, ישרא-ל ברוך
אבות5757
ביכורים5758
ביצה5760
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
יומא5759
מגילה5757
מדות5758
מועד קטן5759
מכות5759
סוכה5757
קינים5759
ראש השנה5757
תמיד5760
תענית5757
15Levin, מנחם מענדל
ביכורים5757
ביצה5758
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
יומא5757
מגילה5757
מועד קטן5758
סוכה5758
עירובין5758
פסחים5758
ראש השנה5757
שבת5758
שקלים5758
תענית5757
11Heidingsfeld, לוי
ביכורים5757
ביצה5759
ברכות5757
הוריות5760
חגיגה5759
יומא5758
מגילה5757
מועד קטן5760
סוכה5755
ראש השנה5757
תענית5758
10Yehoshua, אורן
ביצה5766
ברכות5766
הוריות5766
חגיגה5766
מגילה5766
מועד קטן5766
קינים5766
ראש השנה5766
תמיד5766
תענית5766
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה5780
ברכות5780
חגיגה5780
יומא5780
מגילה5780
מועד קטן5780
סוכה5780
ראש השנה5780
תענית5780
9Shusterman, 'שמעי
אבות5763
ברכות5763
הוריות5763
חגיגה5763
מגילה5763
מדות5762
סוכה5762
ראש השנה5763
תענית5763
8Shusterman, לוי יצחק
אבות5757
ביכורים5757
ברכות5757
הוריות5758
חגיגה5757
מועד קטן5758
סוכה5757
תענית5757
7Gordon, מנחם מענדל
ביכורים5760
ברכות5760
הוריות5763
חגיגה5760
מגילה5760
סוכה5760
ראש השנה5759
7Heidingsfeld, שמואל
ביכורים5764
מגילה5765
מדות5766
מועד קטן5765
סוכה5763
ראש השנה5765
תענית5766
6Lesches, שניאור זלמן
ברכות5780
דמאי5780
כלאים5780
פאה5780
שביעית5780
תרומות5780
5Hanovitch, אליהו
ביכורים5757
ברכות5757
חגיגה5757
סוכה5757
ראש השנה5757
4Bloch, אהרון
ביכורים5760
ברכות5759
יומא5760
ראש השנה5759
4Greenbaum, אלחנן
חגיגה5780
מגילה5780
סוכה5780
תענית5780
4Szmerling, לוי
ביכורים5780
ברכות5780
חגיגה5780
ערלה5780
4Szmerling, מנחם מענדל
אבות5765
מדות5765
ראש השנה5767
תמיד5766
4Wolf, מנשה
ביכורים5760
ברכות5759
סוכה5758
ראש השנה5759
3Dank, 'ישעי
אבות5765
ביכורים5764
ראש השנה5764
3Groner, לוי מנחם מענדל
ברכות5757
חגיגה5758
ראש השנה5757
3Levin, שמואל
אבות5761
בבא קמא5763
ביכורים5761
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות5780
מגילה5780
תענית5780
3Zirkind, שמואל יוסף
אבות5765
ברכות5765
ראש השנה5767
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות5780
מגילה5780
2Cylich, מנחם
מגילה5766
ראש השנה5766
2Goldschmiedt, יהודה
ברכות5755
ראש השנה5755
2Gordon, ישרא-ל
ביכורים5764
ראש השנה5763
2Graj, שמואל
ביכורים5760
ראש השנה5759
2Groner, יוחנן
מגילה5780
ראש השנה5780
2Groner, יוסף
ברכות5758
ראש השנה5759
2Heidingsfeld, זלמן
סוכה5760
ראש השנה5761
2Kaminetsky, אברהם
חגיגה5763
ראש השנה5763
2Lipskier, שמואל
מגילה5780
תענית5780
2Pinczower, חיים
ברכות5763
ראש השנה5763
2Rosenfeld, חנוך
ברכות5760
סוכה5761
2Serebryanski, משה
ברכות5758
חגיגה5758
2Shusterman, שניאור זלמן
ברכות5765
סוכה5764
2Szmerling, דוד לייב
חגיגה5757
ראש השנה5757
2Wolf, שאול
ביכורים5760
ברכות5759
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות5780
1Adelist, דוד
ברכות5780
1Adelist, מרדכי
אבות5758
1Avtzon, בן-ציון
ברכות5758
1Blecher, דוד
ברכות5758
1Broh, אשר
סוכה5758
1Broh, שניאור
ברכות5761
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות5780
1Goldberg, (ישראל(א
אבות5780
1Goldberg, מנחם
אבות5767
1Goldschmiedt, Ori
ראש השנה5755
1Goldshmeidt, בנימין
ראש השנה5759
1Gorelik, שלום
ברכות5758
1Groner, 'חנני
ברכות5764
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה5780
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות5780
1Hecht, מנחם מענדל
חגיגה5758
1Hoch, ארי
ברכות5780
1Kaminetsky, ראובן
ראש השנה5759
1Kluwgant, בנימין
ברכות5764
1Krasnjanski, מנחם מענדל
ראש השנה5759
1Landau, יוסף חיים
חגיגה5764
1Levin, ישרא-ל
ברכות5755
1Raskin, ישרא-ל
חגיגה5757
1Raskin, מיכא-ל
ביכורים5760
1Reicher, יוסף חיים
ראש השנה5763
1Rosenbaum, לוי יצחק
ביכורים5764
1Sabbah, מנחם
סוכה5758
1Serebryanski, יואל
ראש השנה5767
1Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות5759
1Silcove, שמואל
אבות5760
1Susskind, בנימין לייב
חגיגה5759