משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא
Grand Totals

This page includes the combined total of all פרקים תניא that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5779
תניא לב5779
9Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
1Abenaim, ראובן
תניא לב5779
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5779
תניא לב5779
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5779
14Amzalak, חיים
תניא א-ט5779
תניא יא5779
תניא יז5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
1Aron, יוסף
תניא א5765
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5779
תניא לב5779
2Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ד5779
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
1Cohen, מיכאל
תניא א5779
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5779
4Cooper, יואב
תניא א-ג5779
תניא לב5779
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5779
7Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד5779
תניא ט-י5779
תניא לב5779
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מז5779
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5779
2Edelman, חיים
תניא א5779
תניא ג5779
12Edelman, יואל
תניא א-יב5779
3Edelman, יוסף
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
1Edelman, ישראל
תניא לב5779
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
6Engel, שמואל
תניא א-ו5779
1Gershman, גלעד
תניא מז5779
2Goldberg, אלחנן
תניא א5779
תניא ג5779
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לג5779
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5779
תניא א-ג5779
תניא לב5779
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
12Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5779
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שלום דובער
תניא א5779
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
3Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, יוחנן
תניא ג5779
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5779
תניא לב5779
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5779
תניא לב5779
1Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא לב5779
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
1Jacobson, יוסף
תניא א5779
1Kahn, אפרים
תניא א5767
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5779
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
1Kornhauser, נתן
תניא ג5779
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
12Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5779
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב5779
8Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5779
תניא יא5779
תניא לב5779
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
13Lipskier, שמואל
תניא א-יב5779
תניא לב5779
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
1New, אברהם
תניא לב5779
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5779
תניא מז5779
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
1Odze, שמואל
תניא מז5779
1Pinczower, חיים
תניא א5765
2Pinczower, ראובן
תניא ג5779
תניא לב5779
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5779
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
1Ruschinek, לוי
תניא לב5779
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
1Schachter, אייזיק
תניא א5779
1Segman, מנשה
תניא א5765
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג5779
תניא לב5779
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5779
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
4Stern, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
תניא י5779
1Stern, שמואל
תניא א5779
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
12Tayar, אליהו
תניא א-יב5779
2Tilson, שמחה
תניא ב5779
תניא לב5779
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
6Winner, משה
תניא א-ו5765
6Winner, שמואל
תניא א-ו5779
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
1Wolf, מנשה
תניא א5760
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766
Numerical Order
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
14Amzalak, חיים
תניא א-ט5779
תניא יא5779
תניא יז5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
13Lipskier, שמואל
תניא א-יב5779
תניא לב5779
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5779
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5779
12Edelman, יואל
תניא א-יב5779
12Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5779
12Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5779
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
12Tayar, אליהו
תניא א-יב5779
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
9Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מז5779
8Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5779
תניא יא5779
תניא לב5779
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
7Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד5779
תניא ט-י5779
תניא לב5779
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
6Engel, שמואל
תניא א-ו5779
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
6Winner, משה
תניא א-ו5765
6Winner, שמואל
תניא א-ו5779
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5779
תניא א-ג5779
תניא לב5779
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5779
תניא לב5779
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
4Cooper, יואב
תניא א-ג5779
תניא לב5779
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג5779
תניא לב5779
4Stern, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
תניא י5779
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
3Edelman, יוסף
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
3Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5779
תניא לב5779
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5779
תניא לב5779
2Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ד5779
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
2Edelman, חיים
תניא א5779
תניא ג5779
2Goldberg, אלחנן
תניא א5779
תניא ג5779
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5779
תניא לב5779
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5779
תניא לב5779
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5779
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב5779
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5779
תניא מז5779
2Pinczower, ראובן
תניא ג5779
תניא לב5779
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5779
2Tilson, שמחה
תניא ב5779
תניא לב5779
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
1Abenaim, ראובן
תניא לב5779
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Cohen, מיכאל
תניא א5779
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5779
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5779
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Edelman, ישראל
תניא לב5779
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Gershman, גלעד
תניא מז5779
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לג5779
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שלום דובער
תניא א5779
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, יוחנן
תניא ג5779
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
1Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא לב5779
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
1Jacobson, יוסף
תניא א5779
1Kahn, אפרים
תניא א5767
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kornhauser, נתן
תניא ג5779
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
1New, אברהם
תניא לב5779
1Odze, שמואל
תניא מז5779
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5779
1Ruschinek, לוי
תניא לב5779
1Schachter, אייזיק
תניא א5779
1Segman, מנשה
תניא א5765
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
1Stern, שמואל
תניא א5779
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766