משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא
Grand Totals

This page includes the combined total of all פרקים תניא that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב5781
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
5Abenaim, ראובן
שער היחוד ה5781
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
תניא מז5781
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5781
תניא לב5781
1Adelist, דוד
תניא ד5781
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
13Adelist, שמואל
תניא א-יב5781
תניא מז5781
7Amzalak, חיים
תניא א-ג5781
תניא כ5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Aron, סעדי-ה
תניא ג5781
1Baskin, רפאל הכהן
תניא ג5781
4Belfer, אשר
תניא א-ג5781
תניא לב5781
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א5781
תניא ג-ה5781
תניא לב5781
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
5Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א-ד5781
תניא לב5781
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
4Bloom, יוסף
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Cohen, מיכאל
תניא א-ג5781
תניא לב5781
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5781
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5781
8Cooper, יואב
תניא א-ד5781
תניא ו-ח5781
תניא לב5781
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5781
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5781
13Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יב5781
תניא לב5781
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5781
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
1Edelman, יוסף
תניא לב5781
3Edelman, ישראל
תניא א5781
תניא ג5781
תניא לב5781
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
2Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב5781
תניא א5781
8Gershman, גלעד
תניא א-ו5781
תניא יב5781
תניא מז5781
3Gershman, עזרא
תניא א5781
תניא יב5781
תניא מז5781
2Goldberg, אברהם
תניא ד5781
תניא לב5781
3Goldberg, אלחנן
תניא א5781
תניא ג5781
תניא לב5781
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג5781
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א5781
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5781
אגרת התשובה ב5781
תניא א-ג5781
תניא לב5781
תניא מז5781
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מז5781
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב5781
תניא לב5781
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
3Greenbaum, אלחנן
תניא א5781
תניא יב5781
תניא לב5781
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה5781
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
2Groner, יוחנן
תניא ג5781
תניא לב5781
1Groner, (יצחק דוד(מ
תניא ד5781
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב5781
1Groner, שמואל
תניא א5781
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5781
תניא לב5781
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
תניא ג5781
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
7Hoch, ארי
תניא א-ג5781
תניא ט5781
תניא יא-יב5781
תניא לב5781
1Hoch, דובער
תניא א5781
1Hoch, משה
תניא א5781
1Jacobson, יוסף
תניא א5781
1Jofee, גבריאל
תניא ג5781
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
1Johnson, שניאור זלמן
תניא א5781
1Kahn, אפרים
תניא א5767
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5781
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
1Kaminetzky, חיים מאיר
תניא א5781
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kirshenbaum, אריה
תניא ג5781
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5781
2Korik, מענדל
תניא ד5781
תניא לב5781
1Kornhauser, אליהו
תניא א5781
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מז5781
8Lesches, שניאור זלמן
תניא א-ו5781
תניא יב5781
תניא לב5781
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד5781
תניא ז5781
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5781
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5781
תניא לב5781
תניא מז5781
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5781
אגרת התשובה ב5781
אגרת התשובה ג5781
אגרת התשובה ד5781
אגרת התשובה ה5781
אגרת התשובה ו5781
אגרת התשובה ז5781
אגרת התשובה ח5781
אגרת התשובה ט5781
אגרת התשובה י5781
אגרת התשובה יא5781
אגרת התשובה יב5781
תניא א-יב5781
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
תניא א5781
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
2Nagel, אלחנן
תניא ד5781
תניא לב5781
1Naiman, נתן
תניא א5781
1Nakkar, מנחם
תניא לב5781
1Nathanson, יוסף יצחק
תניא לב5781
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
3Odze, יצחק אייזיק
תניא א5781
תניא ג5781
תניא מז5781
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א5781
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
1Reicher, יוסף
תניא א5781
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5781
תניא לב5781
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
1Schachter, אברהם
תניא א5781
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5781
1Schneier, מענדל
תניא א5781
1Schreiber, שלום
תניא לב5781
1Segman, מנשה
תניא א5765
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
8Serebryanski, שמעון
תניא א-ו5781
תניא לב5781
תניא מה5781
4Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ד5781
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
2Stern, דובער
תניא א5781
תניא מה5781
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5781
6Stern, שמואל
תניא א-ו5781
1Sufrin, דובי
תניא לב5781
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Sufrin, נחום
תניא לב5781
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א5781
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
1Tayar, אליהו
תניא א5781
1Tayar, מענדל
תניא א5781
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5781
1Tennenbaum, אלחנן
תניא ג5781
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
6Winner, משה
תניא א-ו5765
3Wolf, אבא
תניא א5781
תניא לב5781
תניא מז5781
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
1Wolf, מנשה
תניא א5760
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766
Numerical Order
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5781
אגרת התשובה ב5781
אגרת התשובה ג5781
אגרת התשובה ד5781
אגרת התשובה ה5781
אגרת התשובה ו5781
אגרת התשובה ז5781
אגרת התשובה ח5781
אגרת התשובה ט5781
אגרת התשובה י5781
אגרת התשובה יא5781
אגרת התשובה יב5781
תניא א-יב5781
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב5781
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מז5781
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5781
תניא לב5781
תניא מז5781
13Adelist, שמואל
תניא א-יב5781
תניא מז5781
13Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יב5781
תניא לב5781
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5781
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
8Cooper, יואב
תניא א-ד5781
תניא ו-ח5781
תניא לב5781
8Gershman, גלעד
תניא א-ו5781
תניא יב5781
תניא מז5781
8Lesches, שניאור זלמן
תניא א-ו5781
תניא יב5781
תניא לב5781
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
8Serebryanski, שמעון
תניא א-ו5781
תניא לב5781
תניא מה5781
7Amzalak, חיים
תניא א-ג5781
תניא כ5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5781
תניא לב5781
תניא מה5781
תניא מז5781
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5781
אגרת התשובה ב5781
תניא א-ג5781
תניא לב5781
תניא מז5781
7Hoch, ארי
תניא א-ג5781
תניא ט5781
תניא יא-יב5781
תניא לב5781
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5781
תניא לב5781
תניא מז5781
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5781
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
6Stern, שמואל
תניא א-ו5781
6Winner, משה
תניא א-ו5765
5Abenaim, ראובן
שער היחוד ה5781
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
תניא מז5781
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א5781
תניא ג-ה5781
תניא לב5781
5Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א-ד5781
תניא לב5781
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה5781
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד5781
תניא ז5781
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א5781
תניא א-ג5781
תניא לב5781
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Belfer, אשר
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
4Bloom, יוסף
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Cohen, מיכאל
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5781
תניא לב5781
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ד5781
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
3Edelman, ישראל
תניא א5781
תניא ג5781
תניא לב5781
3Gershman, עזרא
תניא א5781
תניא יב5781
תניא מז5781
3Goldberg, אלחנן
תניא א5781
תניא ג5781
תניא לב5781
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג5781
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב5781
תניא לב5781
3Greenbaum, אלחנן
תניא א5781
תניא יב5781
תניא לב5781
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד5781
תניא לב5781
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
3Odze, יצחק אייזיק
תניא א5781
תניא ג5781
תניא מז5781
3Wolf, אבא
תניא א5781
תניא לב5781
תניא מז5781
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
2Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב5781
תניא א5781
2Goldberg, אברהם
תניא ד5781
תניא לב5781
2Groner, יוחנן
תניא ג5781
תניא לב5781
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5781
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Korik, מענדל
תניא ד5781
תניא לב5781
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
2Nagel, אלחנן
תניא ד5781
תניא לב5781
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5781
תניא לב5781
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
2Stern, דובער
תניא א5781
תניא מה5781
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
1Adelist, דוד
תניא ד5781
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Aron, סעדי-ה
תניא ג5781
1Baskin, רפאל הכהן
תניא ג5781
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5781
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5781
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5781
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5781
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Edelman, יוסף
תניא לב5781
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א5781
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, (יצחק דוד(מ
תניא ד5781
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב5781
1Groner, שמואל
תניא א5781
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
תניא ג5781
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
1Hoch, דובער
תניא א5781
1Hoch, משה
תניא א5781
1Jacobson, יוסף
תניא א5781
1Jofee, גבריאל
תניא ג5781
1Johnson, שניאור זלמן
תניא א5781
1Kahn, אפרים
תניא א5767
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
1Kaminetzky, חיים מאיר
תניא א5781
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kirshenbaum, אריה
תניא ג5781
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5781
1Kornhauser, אליהו
תניא א5781
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5781
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
תניא א5781
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
1Naiman, נתן
תניא א5781
1Nakkar, מנחם
תניא לב5781
1Nathanson, יוסף יצחק
תניא לב5781
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א5781
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
1Reicher, יוסף
תניא א5781
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Schachter, אברהם
תניא א5781
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5781
1Schneier, מענדל
תניא א5781
1Schreiber, שלום
תניא לב5781
1Segman, מנשה
תניא א5765
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
1Sufrin, דובי
תניא לב5781
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Sufrin, נחום
תניא לב5781
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
1Tayar, אליהו
תניא א5781
1Tayar, מענדל
תניא א5781
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5781
1Tennenbaum, אלחנן
תניא ג5781
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766