משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא
Grand Totals

This page includes the combined total of all פרקים תניא that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג-ד5780
תניא לב5780
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב5780
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
4Abenaim, ראובן
שער היחוד ה5780
תניא ג5780
תניא לב5780
תניא מז5780
3Abenaim, שלמה
תניא א-ב5780
תניא לב5780
1Adelist, דוד
תניא ד5780
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
13Adelist, שמואל
תניא א-יב5780
תניא מז5780
7Amzalak, חיים
תניא א-ג5780
תניא כ5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
1Aron, יוסף
תניא א5765
4Belfer, אשר
תניא א-ג5780
תניא לב5780
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א5780
תניא ג-ה5780
תניא לב5780
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Bloom, יוסף
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
4Cohen, מיכאל
תניא א-ג5780
תניא לב5780
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5780
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5780
8Cooper, יואב
תניא א-ד5780
תניא ו-ח5780
תניא לב5780
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5780
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5780
8Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ו5780
תניא ח5780
תניא לב5780
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5780
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
1Edelman, יוסף
תניא לב5780
3Edelman, ישראל
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב5780
8Gershman, גלעד
תניא א-ו5780
תניא יב5780
תניא מז5780
2Gershman, עזרא
תניא יב5780
תניא מז5780
2Goldberg, אברהם
תניא ד5780
תניא לב5780
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג5780
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א5780
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
4Gopin, יוסף
תניא א-ג5780
תניא מז5780
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מז5780
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב5780
תניא לב5780
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
3Greenbaum, אלחנן
תניא א5780
תניא יב5780
תניא לב5780
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה5780
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
2Groner, יוחנן
תניא ג5780
תניא לב5780
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב5780
1Groner, שמואל
תניא א5780
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5780
תניא לב5780
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
7Hoch, ארי
תניא א-ג5780
תניא ט5780
תניא יא-יב5780
תניא לב5780
1Jacobson, יוסף
תניא א5780
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד5780
תניא לב5780
1Kahn, אפרים
תניא א5767
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5780
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5780
1Korik, מענדל
תניא לב5780
1Kornhauser, אליהו
תניא א5780
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מז5780
5Lesches, שניאור זלמן
תניא א5780
תניא ג5780
תניא ה-ו5780
תניא לב5780
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד5780
תניא ז5780
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5780
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5780
תניא לב5780
תניא מז5780
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5780
אגרת התשובה ב5780
אגרת התשובה ג5780
אגרת התשובה ד5780
אגרת התשובה ה5780
אגרת התשובה ו5780
אגרת התשובה ז5780
אגרת התשובה ח5780
אגרת התשובה ט5780
אגרת התשובה י5780
אגרת התשובה יא5780
אגרת התשובה יב5780
תניא א-יב5780
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
2Nagel, אלחנן
תניא ד5780
תניא לב5780
1Nakar, מנחם
תניא לב5780
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב5780
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5780
תניא מז5780
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א5780
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
1Reicher, יוסף
תניא א5780
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5780
תניא לב5780
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5780
1Segman, מנשה
תניא א5765
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
6Serebryanski, שמעון
תניא א-ה5780
תניא לב5780
3Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ג5780
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
1Stern, דובער
תניא א5780
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5780
4Stern, שמואל
תניא א-ד5780
1Sufrin, דובי
תניא לב5780
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א5780
תניא א-ג5780
תניא לב5780
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
1Tayar, אליהו
תניא א5780
1Tayar, מענדל
תניא א5780
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5780
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
6Winner, משה
תניא א-ו5765
3Wolf, אבא
תניא א5780
תניא לב5780
תניא מז5780
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
1Wolf, מנשה
תניא א5760
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766
Numerical Order
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5780
אגרת התשובה ב5780
אגרת התשובה ג5780
אגרת התשובה ד5780
אגרת התשובה ה5780
אגרת התשובה ו5780
אגרת התשובה ז5780
אגרת התשובה ח5780
אגרת התשובה ט5780
אגרת התשובה י5780
אגרת התשובה יא5780
אגרת התשובה יב5780
תניא א-יב5780
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב5780
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מז5780
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5780
תניא לב5780
תניא מז5780
13Adelist, שמואל
תניא א-יב5780
תניא מז5780
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5780
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
8Cooper, יואב
תניא א-ד5780
תניא ו-ח5780
תניא לב5780
8Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ו5780
תניא ח5780
תניא לב5780
8Gershman, גלעד
תניא א-ו5780
תניא יב5780
תניא מז5780
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
7Amzalak, חיים
תניא א-ג5780
תניא כ5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5780
תניא לב5780
תניא מה5780
תניא מז5780
7Hoch, ארי
תניא א-ג5780
תניא ט5780
תניא יא-יב5780
תניא לב5780
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5780
תניא לב5780
תניא מז5780
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5780
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
6Serebryanski, שמעון
תניא א-ה5780
תניא לב5780
6Winner, משה
תניא א-ו5765
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א5780
תניא ג-ה5780
תניא לב5780
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה5780
5Lesches, שניאור זלמן
תניא א5780
תניא ג5780
תניא ה-ו5780
תניא לב5780
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד5780
תניא ז5780
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א5780
תניא א-ג5780
תניא לב5780
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
4Abenaim, ראובן
שער היחוד ה5780
תניא ג5780
תניא לב5780
תניא מז5780
4Belfer, אשר
תניא א-ג5780
תניא לב5780
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
4Cohen, מיכאל
תניא א-ג5780
תניא לב5780
4Gopin, יוסף
תניא א-ג5780
תניא מז5780
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5780
תניא לב5780
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Stern, שמואל
תניא א-ד5780
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג-ד5780
תניא לב5780
3Abenaim, שלמה
תניא א-ב5780
תניא לב5780
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Bloom, יוסף
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
3Edelman, ישראל
תניא א5780
תניא ג5780
תניא לב5780
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג5780
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב5780
תניא לב5780
3Greenbaum, אלחנן
תניא א5780
תניא יב5780
תניא לב5780
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד5780
תניא לב5780
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
3Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ג5780
3Wolf, אבא
תניא א5780
תניא לב5780
תניא מז5780
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
2Gershman, עזרא
תניא יב5780
תניא מז5780
2Goldberg, אברהם
תניא ד5780
תניא לב5780
2Groner, יוחנן
תניא ג5780
תניא לב5780
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5780
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
2Nagel, אלחנן
תניא ד5780
תניא לב5780
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5780
תניא מז5780
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5780
תניא לב5780
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
1Adelist, דוד
תניא ד5780
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5780
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5780
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5780
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5780
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Edelman, יוסף
תניא לב5780
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב5780
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א5780
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב5780
1Groner, שמואל
תניא א5780
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
1Jacobson, יוסף
תניא א5780
1Kahn, אפרים
תניא א5767
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5780
1Korik, מענדל
תניא לב5780
1Kornhauser, אליהו
תניא א5780
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5780
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
1Nakar, מנחם
תניא לב5780
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב5780
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א5780
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
1Reicher, יוסף
תניא א5780
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5780
1Segman, מנשה
תניא א5765
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
1Stern, דובער
תניא א5780
1Sufrin, דובי
תניא לב5780
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
1Tayar, אליהו
תניא א5780
1Tayar, מענדל
תניא א5780
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5780
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766