משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Summary
Grand Totals

57555756575757585759576057615762576357645765576657675781 
Totals
30,08970,83539,88660,01473,68050,43446,32444,03138,71641,28894,60555,72956,93456,370Lines
6,504 27,88763,22665,29747,19736,38729,85023,25314,01624,33223,39422,78870,490Lines (Bonus)
   20,79123,58910,16111,9873,8997,9007,37912,9557,5629,21354,017Lines (Repeat)
36,59370,83567,773144,031162,567107,79294,69877,78169,87062,684131,89286,68688,935180,878Lines (Total)
12,62021,13223,96346,40953,88137,45331,03624,97927,73627,75858,47343,83248,20599,630Total Points
Mishnayos Totals
5 356165616048301919311939מסכתות משניות
90 269491519428381363255195270231158358פרקים משניות
8441302,9885,1055,4604,3224,1113,6662,8182,6613,4472,6482,0543,516משניות
Tanya Totals
  350749526432517788490303פרקים תניא
23 1972,9314,5925,6961,8092,6741,9001,5035,7845,8617,00218,916Lines
  1266,7188,61713,0232,8463,7942,8831,9326,3798,2529,54632,751Lines (Bonus)
   7291,766778468842472002,7823,2134,69825,658Lines (Repeat)
23 32310,37814,97519,4985,1236,5525,0303,63514,94517,32621,24777,325Lines (Total)
Students Participating
62130164179197188147135150161189163242212Anything
17 395671594036384558505386למדו פרקים
4 81721181181011910915למדו מסכתות
Topics Learnt
571409723756616572570592699936698653567Anything
25 2961671005872596899978680פרקים
3 917191720181278141017מסכתות
57555756575757585759576057615762576357645765576657675781